Wednesday, February 26, 2020
Ana Secret

Ana Secret

Tarot card “MAG”

Tarot karta “KULA” XVI

Tarot card “TOWER” XVI

HIDRIRANJE INTIMNE REGIJE

Nakon prirodnog porođaja dolazi do izmene samog predvorja vagine, kao i stvaranja ožiljka od epiziotomije. Kod prirodno vitkih žena, onih koje su izgubile dosta...