Saturday, September 21, 2019
Ana Secret

Ana Secret

Psihoaktivne supstance, kako prepoznati da je dete u opasnosti

Kada roditelj posumnja da dete koristi psihoaktivne supstance, nema vremena za čekanje odmah savetujem da se za pomoć obrati stručnjaku. Roditelji često prave greške, oslanjajući se na reči detata i na rezultate urin testova. autor: dr Maja Perić psihijatar Psihoaktivne supstance (PAS) je medicinski termin koji se koristi za opis supstanci koje se unose u organizam i prouzrokuju različiti spektar poremećaja. U psihoaktivne supstance spadaju: alkohol, opijati, kanabinoidi, sedativi ili hipnotici, kokain, i drugi stimulansi uključujući kofein, halucinogene, duvan kao i isparljive rastvarače. Radi lakše orijentacije roditelja koji sumnja da mu dete zloupotrebljava neku od PAS i naročito mladih osoba koje neznajući kakve sve štetne posledice može prouzrokovati čak samo jedna upotreba PAS, osvrnuću se na nekoliko „popularno” nazvanih droga koje su najzastupljenije na ilegalanom tržištu kod nas. Marihuana – (poznata kao trava, vutra, gandža…) predstavlja sušene izmrvljene listove biljke ..