Monday, August 26, 2019
Čajevi i prirodni lekovi

Čajevi i prirodni lekovi

X NOŽ ZA PRECIZNO ZRAČENJE TUMORA

Intervju: prof. dr Danica Grujičić, neurohirug, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prednost ovog aparata je velika preciznost, posebno kada se radi o tumorima koji se nalaze blizu kičmene moždine, jer je zahvaljujući tehnološkom napretku omogućeno da se tumori ozrače, a sačuva nervno tkivo kičmene moždine. Uskoro bi u Kliničkom centru Srbije trebalo da počne da se primenjuje Iks (X) nož ili „EDŽ“ (originalan naziv proizvođača) linearan akcelerator koji predstavlja radiohiruršku mašinu, koja maksimalno precizno zrači tumore, kako glave i vrata, tako i celog tela bez ograničenja u lokalizaciji. – U toku su završni radovi i očekujemo da će prvi pacijent biti tretiran na ovom izvanrednom aparatu na dan 80 godina formiranja neurohirurgije u Srbiji – 31.oktobra 2018.godine. U odnosu na sadašnje metode prednosti X noža su u daleko većoj preciznosti, čak i kada se koristi kao aparat za konformalnu ..