Sunday, June 16, 2019

Čajevi i prirodni lekovi

Kako ukloniti mimičke bore?

Kako ukloniti mimičke bore? Autor: Ivana Stojanović Pošto većina bora koja nastaje na našem licu, nastaje usled mimike koju pokazujemo svakodnevno i glavno pitanje u stvari jeste: Kako ukloniti te mimičke bore? Rešenja ima, potrebno je strpljenje i disciplinovanost po pitanju određenih koraka koje ćete preduzimati, a mi vam ta rešenja nudimo „na tacni”. Uverite se! O pojmu mimike možemo govoriti naširoko, ali o tome svakako postoji stručna literatura koja će vas detaljnije uputiti. U najkraćim crtama, mimika predstavlja pokrete lica koji se uglavnom događaju nesvesno, ali postoji mogućnost da mi te pokrete nekako naučimo kontrolisati. Zovu je još i facijalna ekspresija i predstavlja svaki onaj pokret koji možemo učiniti očima, usnama ili čelom, da bismo pokazali neku emociju. To može biti širok dijapazon emocija, od radosti i ljubavi, do mržnje i besa. Izražavajući bilo koje od tih stanja, mi, u stvari pokrećemo niz mišića koji služe da uprkos tome što govorimo ili saglasno tome ..

Dobar pazar u Pazaru

Kako uraditi bezbolnu depilaciju kod kuće

Vreme čupavih žena i muškaraca davno je iza nas. Voljeni hipi pokret i nonšalantnost kada je izgled u...