Da li je autofagija ključ za dugovečnost i dobro zdravlje

Autofagija je proces u kome ćelije razlažu štetne i nepotrebne produkte i ima za cilj da se organizam čisti kako se ne bi remetili normalni fiziološki procesi. Za autofagiju se može reći da je sistem za recikažu koji se nalazi untar ćeije. Ovim sistemom se prikuplja ćelijski otpad i pod uticajem enzima se taj otpad razlaže. Autofagija je proces bez kog ni jedna ćelija ne bi mogla da opstane i ključan je za sveukupno zdravlje organizma.

Japanski naučnik Jošinori Osumi je dobio Nobelovu nagradu za medicinu za svoj rad na otkrivanju složenih mehanizama autofagije.

autor: mr ph. Jovana Ilkić

Autofagija predstavlja način na koji se telo čisti od oštećenih ćelija, s ciljem regeneracije novih, zdravijih ćelija, prema dr Priya Khorana sa Univerziteta Columbia. Ovaj proces je očuvan u svim eukariotskim ćelijama i igra presudnu ulogu u više fizioloških procesa, poput ćelijske homeostaze, starenja, razvoja, interakcije domaćin-patogen, diferencijacije i ćelijske smrti i opstanka.

,,Auto” znači sam (sopstvo), a “fagija” znači jesti, hraniti se. Dakle, doslovno značenje autofagije je „hraniti se sobom“. Dodatno, naziva se i „proždiranjem sebe“. Iako to može zvučati kao nešto što nikad ne želite da se dogodi vašem telu, zapravo može biti korisno za vaše celokupno zdravlje, jer podrazumeva istovremeno recikliranje, čišćenje i adaptaciju na različite stresore i toksine.

autofagja

Šta su koristi autofagije

Glavne prednosti autofagije ogledaju se u mehanizmima protiv starenja organizma, jer je ona jedan od najpoznatijih načina na koji telo okreće sat i podržava mlade ćelije.

Tokom gladovanja ili izloženosti stresu autofagija održava telo tako što razgrađuje ćelijski materijal i ponovo ga koristi za potrebne procese. Ovo, naravno zahteva energiju i ne može se nastaviti zauvek, ali omogućava organizmu više vremena da pronađe hranu ili drugi izvor stabilnosti.

Pored toga, ovaj proces je značajan, jer se njime uklanjaju toksični proteini iz ćelija koje se pripisuju neurodegenerativnim bolestima, kao što su Parkinsonova i Alzheimerova bolest, recikliraju se rezidualni proteini, obezbeđuju se energija i gradivni blokovi za druge ćelije što vodi ka obnavljanju. Ustanovljen je i značaj u pristupu infekcijama, inflamatornim procesima i insulinskoj rezistenciji, a nedostatak autofagije može da uzrokuje gojaznost, letargiju, povišeni holesterol i deficitarnu neuralnu aktivnost.

Nedostatak autofagije može da uzrokuje gojaznost, letargiju, povišeni holesterol i deficitarnu neuralnu aktivnost

Ispitivan je i potencijal njene uloge u sprečavanju ili lečenju raka. Autofagija opada sa starenjem, što znači da ćelije koje više ne vrše predviđenu funkciju ili nanose štetu organizmu i dalje mogu da se množe, a to odgovara razvojnoj slici raka. Sledstveno razvijaju se sugestije za prepoznavanje oštećenih ćelija i njihovo uklanjanje korišćenjem procesa autofagije, što bi moglo dovesti do smanjenja rizika. Ipak, i dalje ne postoje zvanični naučni dokazi.

autofagija vraća mladost

Koje izmene u ishrani mogu da pospeše autofagiju

Suština podsticanja autofagije leži u negativnom balansu između unosa i potrošnje energije. Prema tome, povremeni post, preskakanje obroka i ketogene dijete su veoma efikasni za pokretanje korisnih promena u metabolizmu.

Generalno, promene u kalorijskim izvorima uzrokuju metaboličke promene. Nizak nivo glukoze u ishrani povezan je sa nižim nivoom insulina i višim nivoom glukagona, a upravo je nivo glukagona značajan pokretač autofagije.

S druge strane, autofagija se može podstaći i bez promena u ishrani kroz vežbanje. Vežbanje zapravo oštećuje mišiće, uzrokujući mikropovrede koje telo žuri da zaleči tako što ubrzava određene metaboličke procese. To čini mišiće jačim i otpornijim na dalja oštećenja. Ipak, jako je bitno na umu uvek imati širu sliku o zdravlju, kako ne bi došlo do malnutricije ili iscrpljivanja organizma usled nedovoljnog unosa nutrijenata, prekomerne aktivnosti ili njihove kombinacije.

Povremeni post, preskakanje obroka i ketogene dijete su veoma efikasni za pokretanje korisnih promena u metabolizmu

Da li autofagija može ugroziti zdravlje? Mač sa dve oštrice?

Postavljaju se brojna kontroverzna pitanja u vezi sa autofagijom – Koliko je tanka granica između procesa koji pospešuje preživljavanje i procesa ćelijske smrti? Da li autofagija može ugroziti zdravlje i na koji način? Iako su istaknute prednosti autofagije u borbi sa različitim bolestima, da li neadekvatno kontrolisana autofagija može da ima suprotan efekat?

Na primer, autofagija može omogućiti tumorskim ćelijama da tolerišu stres uključujući hipoksičnu mikrookolinu, gladovanje i verovatno neke oblike terapije. Čak i uz produženi stres, autofagija može omogućiti dugotrajno preživljavanje, stvarajući uspavane ćelije tumora koje imaju sposobnost da nastave rast kada su uslovi povoljniji. Ovaj proces preživljavanja stresa, uspavljivanja i regeneracije koji se omogućava autofagijom može biti glavna prepreka za postizanje uspešnog lečenja raka.

S druge strane, autofagija igra važnu ulogu u ublažavanju oštećenja kao odgovor na stres koji može ograničiti karcinogenezu. Čišćenjem oštećenih proteina i organela, a možda i održavanjem homeostaze energije putem intracelularne reciklaže, autofagija može na kraju da spreči oštećenje genoma. Ublažavanje oštećenja takođe može suzbiti karcinogenezu ograničavanjem hronične ćelijske smrti i inflamacije.

Dalji izazovi podrazumevaju primenu vodećih principa za testiranje modulacije autofagije i funkcionalnog statusa autofagije, uzimajući u obzir da je ovo proces karakterističan za žive ćelije i ima različite efekte na žive organizme.

Pre započinjanja dijeta za stimulisanje autofagije konsultujte se sa lekarom

Nutricionisti i zdravstveni stručnjaci ukazuju na činjenicu da je dodatno izučavanje autofagije neophodno, ali da njen potencijal postoji i da je ovo neosporivo značajan proces za ljudski organizam i šire. Postoje različite dijete kojima se može stimulisati autofagija, a uvođenje redovnog vežbanja u svoju rutinu pokreću se i drugi korisni procesi u telu, pored ovog. Međutim, veoma je bitno konsultovati se sa lekarom ili farmaceutom pre započinjanja posebnih režima ishrane, pogotovo ako je pojedinac na medikamentoznoj terapiji, trudan je, doji, želi da zatrudni ili ima hronično stanje, kao što su kardiovaskularne bolesti ili dijabetes.

Bitno je istaći: Ne morate da ostanete u ketozi, da se izgladnjujete ili intenzivno vežbate ceo dan, da biste iskusili prednosti autofagije. Nekad je dovoljno i samo nekoliko sati tu i tamo kako bi se pozitivni efekti ispoljili.

The post Da li je autofagija ključ za dugovečnost i dobro zdravlje appeared first on PharmaMedica.

Original Article