Dvostruka mera za šećer

174

Kada se radi test oralnog opterećenja glukozom (ogtt), kojim se, između ostalog, utvrđuje i da li postoji dijabetes

Pacijentima koji imaju bilo koji oblik poremećaja podnošljivosti glukoze savetuje se higijensko-dijetetski režim

Piše: dr Sanja Ilić, endokrinolog, načelnik odeljenja specijalističko-konsultativne službe Klinike za internu medicinu, KBC „Dr Dragiša Mišović“

DIJAGNOSTIKA dijabetesa započinje određivanjem jutarnje glikemije našte, koje se radi najmanje osam časova nakon poslednjeg obroka. Šećerna bolest se dijagnostikuje kada koncentracije glukoze u krvi natašte, merene dva različita dana, iznose 7,0 milimola (126 mg/dl) ili više i tada nije potrebno raditi OGTT. U slučaju da se izmeri između 6 i 7 milimola, potrebno je uraditi dodatnu dijagnostiku kao što je OGTT.

Oralnim opterećenjem glukozom ili testom oralne podnošljivosti glukoze (OGTT), utvrđuje se da li se radi o šećernoj bolesti ili oštećenoj podnošljivosti šećera (toleranciji na glukozu). OGTT se radi ujutru, traje dva sata i tokom testa potrebno je da se uzme 75 grama glikoze. Uzorci krvi za određivanje glikemija se uzimaju pre davanja glikoze i 120 minuta posle.

Pacijent treba tri dana pre izvođenja testa da uzima hranu bogatu ugljenim hidratima. Četiri dana pre izvođenja testa pacijent u dogovoru s lekarom ne sme da uzima lekove koji utiču na metabolizam glukoze, a 12 sati pre testa pacijent ne sme ništa da jede, da puši, niti da se fizički opterećuje. Pola sata pre testa pacijent mora da miruje.

Test se obavlja tako što se uzme prvi uzorak krvi (uzorak na tašte), a zatim pacijent popije 75 grama glukoze rastvorene u oko 300 ml vode. Tokom testa pacijent mora da miruje, ne sme ništa da jede niti da puši. Nakon 120 minuta ponovo se uzima krv za analizu.

Normalna podnošljivost glukoze – uredan nalaz je ukoliko je glikemija našte (koja se utvrđuje prvim vađenjem krvi) manja od 6,1 milimola, a u drugom testu nakon 120 minuta manja od 7,8 milimola. Ukoliko je vrednost glikemije našte veća od 6,1 milimola, ali manja od sedam radi se o obliku predijabetesa – povišenoj glikemiji našte. Ukoliko u 120 minutu testa glikemija bude veća od 7,8 a manja od 11,1 milimola radi se o smanjenoj podnošljivosti glukoze ili predijabetesu. Ako je vrednost u 120 minutu testa veća od 11,1 milimola radi se o šećernoj bolesti.

Pacijentima koji imaju bilo koji oblik poremećaja podnošljivosti glukoze, predijabetes ili diabetes, savetuje se higijensko-dijetetski režim, a pacijentima sa dijagnostikovanim dijabetesom ukoliko je potrebno uz dijetu i fizičku aktivnost propisuje se i odgovarajuća terapija.