Hemoglobin u urinu nije normalno stanje a ovo su mogući uzroci

5

Analiza urina je najbolji dijagnostički test za većinu oboljenja. Bubrezi su ti koji filtriraju toksine iz našeg krvotoka, a sav višak odlazi kroz mokraću.

Leukociti, odnosno bela krvna zrnca, glavni su zaštitnici našeg tela od različitih bakterijskih i virusnih upala. Kada se leukociti pojave u morkaći to je jasan znak neke infekcije. Pojava leukocita u urinu se naziva leukociturija i uglavnom je znak bubrežne infekcije.

Hematurija predstavlja prisustvo eritrocita (krvi) u mokraći. Uzroci hematurije su mnogobroni i javljaju se kao nebubrežna oboljenja, kardiovaskularna, gastroenterološka ili kao toksoalergijska reakcija.

Stoga je boja mokraće glavni pokazatelj zdravlja vaših unutrašnjih organa. Boja se kreće od narandžaste i roze do braon i crne, a stručnjaci su dali objašnjenje za svaku boju urina koja karakteriše različita stanja našeg organizma.

Šta je urinokultura?

Analiza mokraće je rutinski pregled koji spada u jedan od osnovnih laboratorijskih pretraga. On obuhvata ispitivanje kiselosti (pH), specifičnu težinu kao i hemijsku analizu pomoću tzv. test-traka kojima se može dokazati prisustvo proteina, glukoze i krvi u mokraći, proveriti nalaz ketonskih tela, bilirubina i nitrita.

Ponekad se na bolest može posumnjati već pri promenama fizikalnih i hemijskih karakteristika mokraće: izgleda, boje, mirisa i specifične težine. Krv u mokraći jedan je od važnih simptoma bolesti urinarnog trakta, a čest je nalaz i kod postojanja kamena u bubregu. Svakim pregledom urina se analizira više faktora:

  • Izgled, boja i pH vrednost mokraće,
  • Gustina, proteini, glukoza, aceton, bilirubin,
  • Nitriti, eritrociti, leukociti,
  • Cilindri, epitalne ćelije i
  • Bakterije, gljivice, sluz.

Postoji i niz specijalnih analiza na vrste droga, lekova, nasledne i metaboličke bolesti. Svaki test osim indikacija, ima i granice osetljivosti i specifičnosti, te pored tačnih rezultata postoji mogućnost lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata.

Specifična težina urina u rasponu je od 1.010 do 1.025 u zavisnosti od količine izlučene morkaće, dok je pH od slabo kiselog do slabo alkalnog 4.8-7.2. Oko 95% mokraće čini voda, a tu su i elektroliti NaCl, sulfatne i fosfatne soli, mokraćna kiselina, kreatinin i dr.

Kod zdravih osoba mokraćni sistem je sterilan i ne sadrži bakterije. Kod infekcija, mikroorganizmi izazivaju upalu i detektuju se pomoću laboratorijskih ispitivanja tzv. urinokulture. Normalan urin je bistrog izgleda, žute boje i kisele reakcije. Svakim odstupanjem od ovoga, moguće je prisustvo neke upale.

Priprema za laboratorijsku analizu

Preporučuje se da uzorak mokraće bude jutarnji, drugi mlaz uzet u sterilnu posudicu. Predhodno je neophodno oprati ruke i intimne delove tela. Za analizu je dovoljno do 10 ml urina. Najbolje ga je odneti u laboratoriju u roku od dva sata. Treba znati da uzorak mokraće ukoliko stoji na vazduhu menja izgled, sastav, boju, miris i pH sedimenta.

Original Article