Kako se pripremiti za porođaj, saveti babice

Porođaj je jedisntveno iskustvo specifično za svaku ženu. Kao što nema dve iste trudnoće tako nema ni dva identična porođaja. Kako će žena doživeti sam porođaj zavisi od mnogo faktora. Na neke se ne može uticati ali na sreću na mnoge može. Kako bi porođaj prošao sa što manje trauma informišite se na pravim mestima, ne pridajte veliki značaj lošim iskustvima drugih žena i obavezno pohađajte pripremne školice koje organizuju babice. Babice su vaš najbliži saveznik u porođajnoj sali pa je važno da se razumete.

autor: Marijana Lepojević, babica

Neophodna dokumentacija
Od osmog meseca odnosno 30. nedelje trudnoća se prati klinički. Trudnica sama bira kliniku na kojoj želi da se porodi a uput za izabranu kliniku daje joj ordinirajući ginekolog. Na izabranoj klinici trudnica nastavlja da ”vodi” trudnoću do porođaja.

Svaka klinika ima svoja pravila, trudnica dobija instrukcije koje preglede je potrebno obaviti i koju dokumentaciju pripremiti do momenta kada će se porođaj obaviti.

Pri dolas..