Kranj pokrenuo digitalnu transformaciju u pametni grad

3

Domaćinstva u naselju Mlaka pri Kranju uskoro dobijaju pristup informacijama o vlastitoj potrošnji gasa, vode i struje u realnom vremenu. Kranj uvodi pametna rešenja koja će mu olakšati planiranje i reagovanje na hitne situacije i saseći gubitke komunalnih preduzeća. Grupa kompanija se uključila u digitalizaciju uključujući oblast saobraćaja i podatke o zagađenosti vazduha, nadovezujući se na lokalni projekat obnove infrastrukture.

Kranj je, u nameri da postane pametni grad, angažovao inženjere iz ljubljanske kompanije Riko i nekoliko lokalnih firmi u pilot-projektu u jednom svom naselju. One će po smernicama koje je odredila opština omogućiti prikupljanje, prikazivanje i analizu podataka sa pametnih brojila za električnu energiju, gas i vodu i postaviti senzore za kvalitet vazduha i saobraćaj.

Vlasti u gradu sa skoro 40.000 stanovnika, četvrtom po veličini u Sloveniji, iskoristiće informacije dobijene u predgrađu Mlaka pri Kranju za model koji bi trebalo da se primeni u celom Kranju, pa i u obližnjim zemljama. Cilj je da se digitalnim rešenjima poboljša kvalitet života zajednice.

Kranj pokrenuo digitalnu transformaciju pametni grad
Slika: 3fs

Kompanije dobrovoljno učestvuju u inicijativi za pametni grad

Glavni grad Gorenjske regije privoleo je firme 3fs, Iskraemeco, Komunala Kranj, Domplan, Elektro Gorenjska i Vigred da se pridruže i same obezbede sredstva. Mlaka je izabrana za digitalni preokret jer je tamo u toku rekonstrukcija infrastrukture u okviru projekta Gorki 2.

Gradonačelnik Matjaž Rakovec obećao je da će Opština Kranj nastaviti da podržava projekte digitalizacije

Pomenuti pametni uređaji omogućavaju prikazivanje podataka za pojedina područja i u datim vremenskim intervalima preko mobilnih aplikacija. Pametna Mlaka je prvi ovakav projekat u zemlji, a predviđeno je da se završi do kraja godine.

Kranj digitalnu transformaciju u pametni grad
Slika: Gorki 2

Automatska prilagođavanja štede vreme i energiju

Obuhvaćeni su i javno osvetljenje i ugljenični otisak – emisije ugljen-dioksida. Da bi se potrošnja i svetlosno zagađenje sveli na najmanji mogući nivo, ulične lampe će raditi samo kad ima ljudi na ulici, a postoji i mogućnost prilagođavanja jačine svetla. Pri konstantnom uvidu se može registrovati svaka promena, a vlasti u gradu severozapadno od Ljubljane će lakše prepoznati nesreće i druge događaje.

Pametni sistem kojeg Kranj uvodi u svom naselju objedinjuje segmente od kontrole glodara preko bezbednosti do ispuštanja CO2

Kranj će uspostaviti pametni sistem za obaveštavanje građana ovog naselja o eventualnoj opasnosti i nepovoljnim vremenskim uslovima. Podaci o protoku vozila će se koristiti za sigurnost u saobraćaju, a hitne službe će brže moći do ugroženih jer se signalizacijom može upravljati.

S indikatorima u realnom vremenu, domaćinstva i komunalna preduzeća mogu odmah da reaguju na pucanje cevi za vodu i gas i neusklađenosti u bilansu snabdevanja i potrošnje struje i da zaštite ljude i imovinu. Senzori će prebrojavati bicikliste radi utvrđivanja trendova u mobilnosti, a pametni šahtovi su konstruisani tako da se registruje kada se otvore i da snime glodare.

Kranj će eliminisati gubitke u vodovodu

Direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon naveo je da u sedam stotina kilometara sistema vodosnabdevanja kojim firma upravlja gubitak vode dostiže 34 odsto. Kompanija će sada kontrolisati dva glavna merača, a 485 korisnika će imati svoja brojila, tako da će svako curenje biti primećeno gotovo odmah. Voda u domaćinstvima se pre očitavala najviše šest puta godišnje, tako da je za popravku oštećenih cevi trebalo i po više meseci.

Berčon je najavio i uvođenje mera za bolje iskorišćenje kapaciteta za odvoženje otpada.

U Mlaki pri Kranju živi 1.500 ljudi. Gradonačelnik Matjaž Rakovec je izjavio da će opština nastaviti da sufinansira ovakve poduhvate.

The post Kranj pokrenuo digitalnu transformaciju u pametni grad appeared first on Balkan Green Energy News.

Original Article