Tuesday, February 18, 2020
Lepota i zdravlje Stranica 94

Lepota i zdravlje

Praznična paleta

Naučnici uspešno pretvorili ćelije karcinoma dojke u masne ćelije

U predkliničkom eksperimentu sprovedenom na miševima istraživači su uspeli da “nateraju” ćelije karcinoma dojke da se pretvore u masne ćelije i na taj način da spreče njihovo dalje bujanje. Kada posečete prst ili kada se razvijaju organi kod fetusa, dešava se proces koji se zove epitelno-mezenhimska tranzicija (EMT), u kom epitelijalne ćelije prestaju da liče na sebe i počinju da liče na tečnost, tj. menjaju se u jednu vrstu stem ćelija pod imenom mezenhim, a zatim se pretvaraju u bilo koji oblik koji je organizmu potreban. Sa druge strane, poznato je da tumorske ćelije mogu da koriste suprotan proces, MET, da bi se širile. Istraživači su proučavali miševe kojima je implantiran agresivni oblik karcinoma dojke, a koji su zatim tretirani dijabetičkim lekom rosiglitazonom i antitumorskim lekom trametinibom. Zahvaljujući ovim lekovima, umesto da se prošire, tumorske ćelije su se transofrmisale u masne ćelije, što je proces poznat kao adipogeneza. “Rezultati ukazuju da kombinovana terapi..

Vratite kožu u ravnotežu