Nikola Tesla, putnik kroz vreme! Nikola Tesla time passenger!

Šta je to Teslu vodilo kroz nevidljivi svet brojeva, simbola…da li je to uticaj neke više sile?