Opštine nedovoljno spremne za poglavlje 27 o životnoj sredini

17

Lokalne samouprave u Srbiji treba da pređu još dug put i ulože dodatni napor kako bi bile u potpunosti spremne za usaglašavanje sa zahtevima u vezi sa poglavljem 27 o zaštiti životne sredine u procesu pristupanja Srbije EU, smatra istraživač Centra za evropske politike (CEP) Stefan Šipka.

Šipka je rekao da lokalne vlasti nedovoljno mogu da sprovode projekte zaštite životne sredine, a ima i drugih problema, kao što su manjak lokalnih planskih dokumenata, koliko su ažurni i koliko se poštuju, a tu je i pitanje finansiranja.

Ministarstvo i država uopšte mogu da pomognu da se izgradi regulatorni i  institucionalni okvir koji će pospešiti rad lokalnih samouprava i kontrolisati i nadzirati njihov rad kada mogu doneti potencijalno problematične odluke, kazao je istraživač CEP za Betu i Euraktiv Srbija.

Šipka je rekao i da se za životnu sredinu u Srbiji daje malo novca, imajući u vidu probleme u toj oblasti i činjenicu da je zemlja kandidat za EU i da tek treba da se usaglasi sa standardima EU.

Lokalne samouprave koje su uvele lokalne naknade u te svrhe, ne moraju, po zakonu, da ih troše za zaštitu životne sredine, nego mogu da ih koriste i za druge stvari, te je zato “važno da se naknadama vrati namenski karakter”, za zaštitu životne sredine, a “svakako bi bilo dobro i da se poveća broj opština koje imaju naknade”, rekao je Šipka.

Osnivanje Ministarstva zaštite životne sredine on je ocenio kao pozitivan signal, međutim, kako je dodao, to ministarstvo ne može da radi samo, jer se životna sredina “ne može rezervisati samo za jedno ministarstvo”.

“Nadležnosti životne sredine postoje u nekoj meri i u drugim ministarstvima, ono mora da se konsultuje i koordiniše svoj rad sa drugim ministarstvima i vladom i drugim nedržavnim akterima, predstavnicima privrede, civilnog društva i drugih udruženja kako bi politike koje vode bile što uspešnije”, nabrojao je Šipka.

On je rekao da postoji prostor da se više uključi civilno društvo i da ga država ranije konsultuje kada se donose odluke, bilo da su to propisi ili planska dokumenta ili konkretni projekti.

“Bitno je da se javnost što ranije konsultuje i da se konsultuje na kvalitetan način, da dobije sve potrebne informacije i da se to uzme u obzir. Donosioci odluka ne moraju da prihvate stavove civilnog društva, ali treba da ih uzmu u obzir i da obrazlože odluku koju su doneli”, istakao je Šipka.

Article source: http://feedproxy.google.com/~r/betazs/~3/5HawNsXUTgU/78917-opstine-nedovoljno-spremne-za-poglavlje-27-o-zivotnoj-sredini