Павел Марчок

8

Израду ове презентације подржала је Канцеларија Програма Уједињених нација у Србији (UNPD) у оквиру пројекта „Јачање капацитета за унапређено спровођење међународних споразума из области заштите животне средине”, који финансира Глобални фонд за животну средину (GEF). Информације, ставови и мишљења изнесена на овој презентацији припадају Београдском фонду за политичку изузетност и Центру модерних вештина и не представљају неопходно гледишта Уједињених нација, укључујући UNPD, или држава чланица.

Article source: http://zelenidijalog.rs/pavel-marcok/