Podneta inicijativa Ustavnom sudu za ukidanje eko takse u Srbiji

4

Udruženje “Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije” podnelo je inicijativu Ustavnom sudu za ukidanje uredbe o eko taksi koju plaćaju firme, preduzetnici, udruženja, paušalci.

Ovo Udruženje smatra da uredba nije usaglašena sa članovima 134. i 135. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, kao i sa članom 91. Ustava Republike Srbije.

Vlada Srbije uvela je u decembru prošle godine novu kategorizaciju kojom je povećan broj obveznika eko naknade, dok je rok za podnošenje prijave za plaćanje ove takse istekao 31. jula.

Traži se i osnivanje nezavisnog tela koje će kontrolisati da se sredstva namenjena za ekologiju troše isključivo namenski

U Udruženju kažu da je u doba najveće krize nametnut je još jedan parafiksalni namet privredi u vidu “Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada (Sl. glasnik RS br. 86/2019 i 89/2019)” ili takozvane eko takse.

“Zahtevamo da se eko taksa u sadašnjem formatu ukine”, saopštilo je Udruženje.

Udruženje je pozvalo sve članove kojima je stiglo rešenje za naplatu eko takse, kao i one kojima je stigla opomena zbog nepodnošenja prijave da podnesu žalbe

Svaki budući namet, dodaju u Udruženju, namenjen ekologiji trebalo bi da bude usklađen sa ostalim zakonima i da se predvidi nezavisno kontrolno telo sačinjeno od predstavnika ekoloških organizacija koje će kontrolisati da se sredstva namenjena za ekologiju troše isključivo namenski, jer to sada nije slučaj.

Udruženje je pozvalo sve članove kojima je u međuvremenu stiglo rešenje za naplatu eko takse, kao i one kojima je stigla opomena zbog nepodnošenja prijave za eko taksu da ista ožalbe do okončanja procesa koji je u toku pred Ustavnim sudom.

Za pravnu pomoć u pripremi žalbi zainteresovani mogu da se jave na [email protected]

The post Podneta inicijativa Ustavnom sudu za ukidanje eko takse u Srbiji appeared first on Balkan Green Energy News.

Original Article