Pucanje prednjeg ukrštenog ligamenta kolena

91

Povreda prednjeg ukrštenog ligamenta kolena nastaje usled dejstva sile velikog intenziteta i najčešće se dešava tokom sportske aktivnosti. Osobe sa povredom ovog ligamenta podložne su zadobijanju dodatnih povreda mekih tkiva i koštanih struktura kolena i samim tim je razvoj sekundarnih degenerativnih bolesti brži. Zato se za ovu povredu često kaže da je “početak kraja” kolena. Najveći procenat povreda prednjeg ukrštenog ligamenta kolena su totalne rupture tj pucanje ligamenta.

autor: Asst. dr sci. med. Darko Milovanović

Prednji ukršten ligament kolena je lociran u unutrašnjosti kolena i odgovoran je za njegovu stabilnost. Istovremeno ovaj ligament doprinosi normalnoj pokretljivosti kolena.

Kako prepoznati da je došlo do povrede prednjih ukrštenih ligamenata kolena

Pacijenti opisuju da su osetili kao “da je nešto puklo – pokidalo se u zglobu kolena”, nakon čega je došlo do gubitka stabilnosti tj. koleno je “otkazalo”. U narednim satima a najduže u roku od 24h može doći do pojave otoka i bola dok je obim pokreta ograničen (nemogućnost punog opružanja zgloba kolena).

koleno bol

Šta uraditi neporedno posle “pucanja” kolena

Neposredno po povredi ligamenata kolena potrebno je:

  • imobilizirati povređeni ekstremitet kako bi se smanjo obim pokreta i samim tim intenzitet bola
  • hladiti povređeno mesto
  • ograničiti oslonac na povređenu nogu korišćenjem pomagala za hod
  • ukoliko pacijent oseća bol mogu se primeniti lekovi iz grupe analgetika a ukoliko postoji otok i medikamenti za smanjenje obima otoka.

povreda kolena hlađenje

Cilj lečenja povreda prednjeg ukrštenog ligamenta kolena

Cilj lečenja pucanja ligamenata kolena je uspostavljenje stabilnosti kolena, dostizanje punog obima pokreta i samim tim odlaganje pojave degenerativnih promena hrskavice i meniskusa kao i zaštita kolena od ponovnih povreda. Uspešna rekonstrukcija ovog ligamenta omogućava povređenoj osobi samostalno, neometano uobičajeno obavljanje svakodnevnih aktivnosti kao i povratak sportskim aktivnostima na najvišem nivou.

Lečenje povrede prednjeg ukršteng ligamenta kolena

Lečenje se može biti neoperativno i operativno.

Neoperativno lečenje povrede

Neoperativno lečenje se preporučuje osobama starije životne dobi, kao i osobama koje se sportom bave sporadično u rekreativne svrhe, a sama povreda ne dovodi do značajnijeg narušavanja kvaliteta života (čest osećaj nestabilnosti zgloba kolena, pojava bolova, otoka).

Takvim osobama se savetuje sprovođenje fizikalnih terapija, preporučuju se vežbe za dobijanje punog obima pokreta i jačanja natkolene muskulature, kao i vežbe propriocepcije.

Operativno lečenje pucanja prednjih ukrštenih ligamenata kolena

Osobe mlađe životne dobi kao i osobe koje se bave sportovima koji zahtevaju skokove, doskoke, česte promene pravca kao što su fudbal, košarka, skijanje, tenis itd posebno ukoliko se bave takmičarskim sportom su pacijenti sa apsolutnom indikacijom za hirurgiju.

Većina aktivnih pacijenata često postavlja pitanje da li je hirurgija neophodna i da li je može zameniti nošenje ortoze. Istraživanja su pokazala da ortoze ne mogu prevenirati nove povrede, a vremenom dovode do dalje hipotrofije natkolene musculature.

Kako bi se prevenirale ponovne povrede kao i povrede meniskusa ili hrskavice neophodno je uraditi rekonstrukciju prednje ukrštene veze.

Artroskopska operacija kolena u rekonstrukciji prednje ukrštene veze

artroskopska operacija kolena

Trenutne operativne tehnike rekonstrukcije koriste upotrebu tkiva samog pacijenta (autograft) koje se uzima iz regije zgloba kolena kako bi se konstruisala nova prednja ukrštena veza.

Operacija se izvodi artroskopski. Procedura je miniinvazivna. Tokom operacije se pravi rez na koži preko koga se uzima graft, on je dužine do 6cm, dok su ostali rezovi minimalni do 6mm i koriste se za uvođenje artroskopa i instrumenata u sam zglob kolena. Operativna tehnika podrazumeva kreiranje tunela kroz koje se sprovodi graft koji se fiksira specijalno dizajniranim zavrtnjima ili fiksacionim materijalima.

Koje su moguće komplikacije hirurgije?

Rizik od nastanka komplikacija je veoma nizak i može uključiti: postoperativno krvarenje, infekcije, oštećenje nerava ili krvnih sudova, ograničenje obima pokreta kolena, oštećenje hrskavice tokom operacije, komplikacije anestezije, osećaj utrnulosti – otupelosti tkiva prednje strane kolena oko reza korišćenog za uzimanje grafta koja u retkim slučajevima može biti stalna

U svetskoj literaturi procenat teških komplikacija je manji od 0,5%.

Da li je moguće ponovo pokidati prednje ukrštene ligamente posle operacije?

Rizik od rerupture (ponovnog kidanja grafta) postoji. Graft je kao što smo rekli takođe tkivo samog pacijenta koje ima svoje kvalitete. Sveukupni rizik za ponovnu rupturu grafta je oko 5% u okviru 2 godine od primarne hirurgije. Rizik se povećava kod pacijenata mlađe životne dobi, posebno kod onih sa izraženom fizičkom aktivnošću, i kod pacijenata koji nisu u potpunosti pratili rehabilitacione terapijske vodiče u postoperativnom periodu.

Kako se pripremiti za operaciju prednje ukrštenih ligamenata?

Preoperativna priprema je veoma značajna i podrazumeva redukciju otoka, dobijanje punog obima pokreta i uspostavljanje korektne šeme hoda. Zadatak fizioterapeuta je da preoperativno pripremi pacijenta za pravilan hod sa štakama, kao i izvođenju vežbi za jačanje natkolene muskulature. Samim tim će postoperativni tok biti jednostavniji.

Postoperativne kontrole

Po otpustu iz bolnice kontrole se organizuju u na treći dan dok se ne skinu konci. Konci se skidaju četrnaestog postoperativnog dana. Potom se kontrole determinišu na osnovu progresa postoperativnog toka.

Često postavljanja pitanja

Kada mogu početi da vozim automobil posle operacije kolena?

U najvećem broju slučajeva vožnja je moguća kada pacijent u potpunosti kontrološe operisanu nogu i hoda bez pomagala za hod – štake, što bi praktično značilo 4-6 nedelja posle operacije.

Kada mogu leteti avionom?

Let avionom se preporučuje tek od druge nedelje od dana operacije uz neophodnu prevenciju duboke venke tromboze. Primenjuje se antikoagulans ili Aspirin u dozi od 325mg dva puta dnevno dan pre leta, na dan leta i dan posle leta. Tokom leta se savetuje ustajanje sa sedišta na svakih sat vremena i kratak hod.

Kada se mogu vratiti normalnim, svakodnevnim, aktivnostima?

Posao ili škola: Većina pacijenata se može vratiti radnoj aktivnosti koja zahteva sedenje u roku od dve nedelje. Ukoliko posao zahteva fizičku aktivnost neophodno je napraviti dužu pauzu u zavisnosti od prirode posla i tipa sprovedene hirurgije.

Sport: Vreme potrebno za povratak sportskim aktivnostima je individualno i zavisi od tipa sportske aktivnosti kojom se pacijent bavi. Pravolinijsko trčanje se uglavnom dozvoljava posle četiri meseca u uslovima trčanja na traci ili na atletskoj stazi dok se trčanje sa promenama pravca ne dozvoljava pre petog meseca.

Kod zahtevnijih sportova se pre započinjanja trčanja sa promenama pravca savetuje dinamometrisko testiranje mišićnih grupa kako bi se prevenirala ponovna povreda. Povratak punoj sportskoj aktivnosti se ne savetuje pre šestog meseca.

The post Pucanje prednjeg ukrštenog ligamenta kolena appeared first on PharmaMedica.

Original Article