Teško oštećenje sluha kod beba i dece

Oštećenje sluha kod beba može se otkriti i dijagnostikovati zahvaljujući skriningu novorođenčadi koje se obavlja već drugi dan po rođenju.

autor: Prof. dr Nenad Arsović, direktor Klinike za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije (KCS)

Od 65 hiljada rođenih beba u Srbiji, kod 300 ustanovi gluvoća ili neki od problema vezanih za oštećenje i gubitak sluha. Skrining novorođenčadi predstavlja najefikasniji metod u dijagnostikovanju i otkrivanju oštećenja sluha kod dece, s obzirom na to da se bebe mogu testirati već drugi dan po rođenju.

Što pre se taj gubitak otkrije, a potom odredi i primeni adekvatan tretman, veći su izgledi za rehabilitaciju i prevazilaženje poteškoća, kako za dete, tako i za celu porodicu.

Svetska istraživanja i praksa pokazuju da rana intervencija povećava šanse za socijalnu integraciju i neometani razvoj deteta, pa je stoga pravovremena i precizna dijagnostika prvi i najvažniji korak.

Skrining je jednostavan i bezbolan

Zahvaljući neonatalnom sk..