Biopolimer Ugradnja silikona u usne – komplikacije i kako ga se rešiti?

Biopolimer nije registrovan za upotrebu kako u našoj tako i u zemljama Evrope i SAD-a, i samim tim njegova upotreba nije dozvoljena, a njegovo plasiranje i prodaja na tržitu su van bilo kakve kontrole vezane sa sterilnost i bilo kakvu kontrolu kvaliteta i sastava.

S obzirom na to da predstavlja sintetsku supstancu koja se ne razlaže, može da dovede od umerenih do izraženih reakcija organizma na strano telo.