Za energetsku obnovu porodičnih kuća Hrvatska obezbedila 18,7 miliona evra

2

Vlasnici porodičnih kuća u Hrvatskoj od juna će moći da se prijavljuju za sufinansiranje energetske obnove domova u iznosu od 60 do 100 odsto. Hrvatska vlada je za ovu namenu izdvojila 142 miliona kuna (18,7 miliona evra).

Vlada je nedavno usvojila izmene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća koji je još ranije pripremilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, ali je sve odoženo zbog korona virusa.

Država će sa 100% finansirati energetsku obnovu kuća u vlasništvu građana kojima preti energetsko siromaštvo

Očekuje se da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u junu raspiše javni poziv za energetsku obnovu. Građani bi trebalo da dobiju barem dva meseca za prikupljanje dokumentacije, saopštilo je Ministarstvo.

Ukupno bi trebalo da se obnovi 1.349 porodičnih kuća

Od ukupnog iznosa 20% ili 28,4 miliona kuna, namenjeno je za građane koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. Ovoj kategoriji građana država će finansirati predviđene mere energetske obnove sa 100%. Time bi se, prema proceni, obnovilo 115 kuća.

Sa ostalih 80% ili 113,6 miliona kuna, sufinansiraće se energetska obnova svim ostalim građanima, i to sa udelom od 60%, čime bi se obnovilo 1.234 objekata.

Neke od očekivanih koristi Programa:

  • podsticanje investicija od 207,5 miliona kuna godišnje uz udeo državnih podsticaja od 4% vrednosti ukupne investicije;
  • ostvarivanje oko 56 GWh ušteda energije godišnje,
  • smanjenje izdataka građana za energiju od 24 miliona kuna godišnje;
  • smanjenje emisija CO2 od oko 14.500 tona godišnje.

Subvencije mogu da dobiju svi legalni objekti bez obzira na godinu izgradnje

Energetska obnova porodičnih kuća odnosiće se na postojeće kuće, bez obzira na godinu izgradnje – osnovni uslov je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne.

Mogućnost prijave zavisiće od energetskog razreda objekta

Mogućnost prijave zavisiće i od energetskog razreda objekta. Na javni poziv moći će da se prijave porodične kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže.

Planirane mere energetske obnove:

  • povećanje toplotne zaštite svih elemenata spoljašnosti objekata,
  • potpuna energetska obnova, koja podrazumeva kombinaciju mera na spoljašnosti objekta i ugradnje sistema za korišćenje obnovljivih izvora energije.

The post Za energetsku obnovu porodičnih kuća Hrvatska obezbedila 18,7 miliona evra appeared first on Balkan Green Energy News.

Original Article