Da li treba da uključujete klimu ako imate malo dete?