Tuesday, September 22, 2020

Novo

Vazduh u Beogradu

VIRUS (prilog za teoriju)

0

RSS Recepti

Utvrđen nacrt energetske dozvole za vetroelektranu Pakline 2 snage 48 MW

0
Ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) utvrdilo je nacrt energetske dozvole za izgradnju vetroelektrane Pakline 2, instalisane snage 48 MW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 153,9 GWh. Nacrt energetske dozvole urađen je na zahtev investitora – privrednog društva Kamen-Dent iz Mostara. Ministarstvo je obavestilo javnost i zainteresovane strane da komentare i primedbe mogu dostaviti u pisanoj formi do 25. septembra. Ministarstvo je ranije ovog meseca utvrdilo nacrte energetskih dozvola za još tri vetroelektrane – Baljci, Orlovača i Ivovik, stoji na sajtu ministarstva. Vetroelektrana Baljci imaće instalisanu snagu 48 MW i godišnju proizvodnju električne energije od 145,7 GWh, Orlovača će imati snagu 42,9 MW i godišnju proizvodnju od 99,6 GWh, a Ivovik instalisanu snagu 84 MW i godišnju proizvodnju od 236,6 GWh. Investitor koji planira da gradi vetroelektranu Baljci je Tomkup iz Tomislavgrada, dok će elektranu Orlovača grad..

Biciklistička turneja Balkaravana 2020 promoviše mir i održivu mobilnost u regionu

0
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, u saradnji sa organizacijama za promociju biciklizma iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije, organizuje četiri biciklističke ture u ove četiri zemlje, pod nazivom Balkaravana 2020, u cilju jačanja i promocije interkulturalnog dijaloga, održivog razvoja, zelene mobilnosti i mira među mladima i građanima regiona Zapadnog Balkana. Balkaravana 2020, koja se završava 4. oktobra, takođe ima za cilj promociju zdravog načina života i kretanja održivim vidom transporta, navodi se u javnom pozivu za učesnike. Tokom turneje, učesnici, starosti od 18 do 30 godina, mogu da posete veliki broj lokalnih zajednica i upoznaju se sa njihovim kulturno-istorijskim znamenitostima, ali i meštanima. Biciklisti, starosti od 18 do 30 godina, upoznaće običaje i život građana u ove četiri zemlje U svakom gradu – stanici na turi, učesnici upoznaju običaje i život građana i građanki u različitim delovima Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. Bi..