Ishrana »

Zdravlje »

Zdravoskop »

Ona i on »

Ekologija »

Napomena

Tekstovi na www.topvita.info nemaju funkciju davanja medicinskih saveta ili uputstava o medicinskom tretmanu bolesti, korišćenju medikamenata i parafarmaceutskih proizvoda, niti njihove direktne promocije. Oni nisu ni sugestija za specifične oblike lečenja. Informacije koje se na ovom sajtu nalaze su u funkciji dopunske informisanosti posetilaca sajta u oblasti ekologije, zaštite životne sredine, pravilne ishrane i održavanja psihofizičke kondicije. One nisu zamena za lekarsku ili pomoć drugih stručnih lica i ovlašćenih ustanova.