Saturday, September 21, 2019
Uz kafu

Uz kafu

Šta treba znati o „fantomskim“ mirisima (fantosmija)

Fantomski mirisi ili fantosmija je stanje u kome osoba miriše nepostojeće mirise. Zove se još i olfaktorna halucinacija. Mirisi koji se osećaju se razlikuju od osobe do osobe, ali su najčešće neprijatni, poput mirisa zagorelog tosta, metalnih ili hemijskih mirisa. Problemi sa nosom poput sinuzitisa ili određena stanja nervnog sistema i mozga poput migrene, šloga ili šizofrenije mogu da izazovu fantosmiju. Šta je fantosmija? Fantosmija je poremećaj čula mirisa i javlja se kada osoba miriše neki miris koji u stvari tu ne postoji. Miris se može javiti samo na jednoj strani nosa ili može obuhvatiti obe nozdrve. Fantosmija je relativno retko stanje i čini svega 10-20% poremećaja vezanih za čulo mirisa. U većini slučajeva se radi o stanju koje će proći samo od sebe i koje ne treba da zabrinjava. Neki fantomski mirisi su prijatni, ali osobe sa fantosmijom mnogo češće opisuju neprijatne mirise poput: mirisa zapaljenog tosta mirisa zapaljene gume mirisa cigarete hemijskog ili metalnog mirisa..