Monday, June 1, 2020
Uz kafu Stranica 2

Uz kafu

Sakroilijačni zglob kao uzrok bola u donjem delu leđa

0
Mnoge studije koje su rađene u svetu pokazale su da je u 10-15% slučajeva izvor bola u donjem delu leđa je upravo sakroilijačni zglob. autor: Dr sci med. Slaviša Zagorac, Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, član SIMEG Sakroilijačni zglobovi su mesta gde se spajaju karlica i kičmeni stub. Uloga sarkoilijačnog zgloba je da prenosi težinu od gornje polovine tela na donje ekstremitete. Prosečna površina ovog zgloba iznosi oko 17,5 cm². Ovaj zglob je veoma krut i slabo pokretan. Normalno su pokreti u sakroilijačnom zglobu minimalni (od 2-4mm u svim pravcima). Ograničeni su snažnim mišićima i ligamentima. Karakter bola Bol u sakroilijačnom zglobu može nastati akutno, naglo kao posledica istovremene vertikalne kompresije i aksijalne rotacije (nošenje teškog predmeta i naglo okretanje) ili kao posledica pada na bočni deo tela. Takođe bol može biti prouzrokovan dejstvom sile velike energije (saobraćajne nesreće, padovi sa velikih visina ), gde dolazi do kidanja ligamenata i ..