Saturday, September 21, 2019
Saveti

Saveti

Hemioterapija-kako preživeti neželjene efekte

Hemioterapija predstavlja primenu određenih antitumorskih lekova (citostatika), koji su prilagođeni lečenju različitih malignih (zloćudnih) bolesti. Ovi lekovi se daju u okviru takozvanih protokola, pod kojima se podrazumevaju precizno definisane kombinacije različitih citostatika, kao i broj ciklusa (ponavljanja) i vremenski intervali između njih, a imaju za cilj da u potpunosti zaustave ili uspore brz i nekontrolisan rast malignih ćelija. autor: ass.dr Marija Elez spec.interne medicine, subspec. hematolog Nažalost, dejstvo citostatika nema isključivo antitumorski potencijal, već dovodi i do oštećenja zdravih ćelija i tkiva, naročito onih koja se brzo dele (deluju na kostnu srž, dovode do opadanja kose, oštećuju sluznice digestivnog trakta). Upravo delovanje na zdrave ćelije i tkiva dovodi do neželjenih efekata hemioterapije. Prioritet je što uspešnije lečenje ovih bolesti i po mogućnosti, izlečenje pacijenta. Savremeni principi lečenja onkoloških pacijenata sa novim lekovima, ka..