Seminar o recenziranju u Nišu

Seminar o recenziranju u Nišu 1Ilustracija: Centar za promociju nauke

Svi zainteresovani istraživači mogu se prijaviti na Seminar putem elektronske prijave kojoj se može pristupiti preko linka na sajtu Centra za promociju nauke www/cpn.rs

Broj prijava je ograničen.

Prijavljivanje traje do 4. marta, u podne. Grupa istraživača, koji su ujedno recenzenti i članovi uredništava međunarodnih časopisa (a neki i učesnici COST akcije TD1306 New frontiers in peer-review), u saradnji sa Centrom za promociju nauke (CPN), kreirala je Seminar o recenziranju, namenjen doktorandima i mlađim istraživačima.

Seminar o recenziranju u Nišu 2

Seminar je u periodu 2017-2019. održan šest puta – u Centru za promociju nauke, rektoratima univerziteta u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, kao i u Narodnoj biblioteci Srbije. Seminaru je ukupno prisustvovalo 408 polaznika, uglavnom mlađih istraživača, ali i starijih profesora i naučnih radnika iz oblasti društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka.

Tokom tročasovnog seminara pet predavača govoriće o temama u rasponu od toga kako dobro uraditi recenziju, preko etičkih aspekata recenziranja do epistemoloških aspekata pisanja i recenziranja naučnih radova i funkcionisanja specifičnih recenzentskih mreža i platformi kao što je Publons.

Ugledni predavači osvrnuće se i na brojna zanimljiva pitanja koja su u vezi sa procesom recenziranja: zašto recenzirati?; šta su ciljevi recenziranja?; da li recenzent pomaže uredniku časopisa ili autoru?; da li je recenzent i autor rada koji recenzira?; da li recenzent može biti objektivan?; da li se recenziranje može citirati?; kao i na mnoge druge zanimljive teme.

Predavači su dr Aleksandar Dekanski, naučni savetnik (Centar za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju), dr Olgica Nedić, naučna savetnica (Institut za primenu nuklearne energije (INEP)), dr Ivana Drvenica, naučna saradnica (Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu), dr Nevena Buđevac, docentkinja (Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu), Ivan Umeljić, rukovodilac Sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju, Centar za promociju nauke.

U saradnji sa Centrom za promociju nauke, „Danas“ predstavlja izabrane priče sa naučnopopularnog portala elementarium.cpn.rs

Original Article