Vakcina protiv raka pluća

Srbija je prva zemlja u Evropi u kojoj je počelo testiranje vakcine Lucanix protiv raka pluća. Vakcina se prima nakon zalečenja bolesti, a ne u preventivne svrhe.

U Kliničko bolničkom centru Bežanijska kosa trenutno se na četiri pacijenta ispituje njeno dejstvo.

Vakcina se ne daje u preventivne svrhe, već se prima nakon zalečenja bolesti, a cilj je da se takvo stanje održi što duže.

Samo pacijenti koji boluju od nesitskog karcinoma pluća i pacijenti koji su već lečeni nekom vrstom hemijoterapije, ali samo prvom linijom hemijoterapije, mogu da prime ovu vakcinu, rekao je doktor Vladimir Kovčin iz KBC Bežanijska kosa.

Doktor je dodao da je uslov i da je prva linija postigla neki cilj, odnosno da je došlo bar do stabilizacije bolesti, ili da je došlo do delimičnog ili potpunog povlačenja bolesti.

Porede se rezultati dve grupe bolesnih, jedne koja prima vakcinu protiv raka pluća i druge, koja prima placebo, lek koji nema efekta.

Vakcina ne može da se primeni kod svih pacijenata obolelih od raka pluća.

Na žalost, pacijenti koji imaju progresiju bolesti, posle te prve linije terapije ne mogu biti uključeni i program testiranja vakcine, istakao je Kovčin.