Mlečni proizvodi u Beogradu dobrog kvaliteta

Potrošači u Beogradu konzumiraju fermentisane proizvode od mleka vrlo dobrog kvaliteta koji su mikrobiološki ispravni, rezultat je istraživanja koje je sproveo beogradski Pokret za zaštitu potrošaca, u saradnji sa privrednim komorama Beograda i Srbije.

Na istraživanju koje je sprovedeno 31. avgusta ove godine, utvrđeno je da zahtevane hemijske parametre kvaliteta nisu zadovoljila dva uzorka, odnosno 8,7 odsto kupljenih uzoraka. Oni su eliminisani iz postupka senzornog ocenjivanja kvaliteta.

Bogosavljević je podsetio da u prvom ispitivanju i ocenjivanju kvaliteta fermentisanih proizvoda od mleka koje je realizovano 1995. godine čak 54,32 odsto uzoraka nije ispunilo propisane norme o kvalitetu, dodajući da se procenat od 8,7 odsto toleriše i u zemljama EU.

Bogosavljević je istakao i da se iz godine u godinu zapaža poboljšanje mikrobiološke ispravnosti te vrste proizvoda u prodaji.

Takođe, primetno je i da mali proizvođači imaju značajnu tendenciju unapređenja kvaliteta svojih proizvoda, rekao je Bogosavljević, ukazujući da kada je o cenama reč, postoji dosta velika razlika u koštanju proizvoda u istom pakovanju, različitih proizvođača.

Istraživanje je obuhvatilo ukupno 23 uzorka, a mikrobiološke i hemijske analize izvršene su u laboratorijama Zavoda za mlekarstvo.

Od ukupnog broja uzoraka, ispitivano je sedam uzoraka jogurta, šest uzoraka kiseleog mleka, četiri uzorka jogurtne kisele pavlake, četiri probiotska fermentisana mlečna proizvoda i po jedan kefir i voćni jogurt.

U zoni ekstra kvaliteta nalazi se 26,09 uzoraka odsto, u zoni odličnog kvaliteta 34,78 odsto, zoni vrlo dobrog i dobrog kvaliteta po 13,04 odsto, u zoni zadovoljavajućeg i nezadovoljavajućeg kvaliteta po 4,35 odsto.

U zoni ekstra kvaliteta, između ostalih, nalaze se jogurt sa 2,8 odsto mlečne masti proizvođača Granice iz Gornjeg Milanovca, Dukat kiselo mleko sa 3,2 procenata mlečne masti proizvođača Somboled, jogurtna kisela pasterizovana pavlaka sa 20 odsto mlečne masti Mlekare šabac, Ella jogurt sa inulinom, sa 0,9 procenata mlečne masti Mlekare Subotica…