čir povezan sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih oboljenja

Ljudi koji su inficirani sa određenom vrstom bakterija, Helicobacter pylori koji prouzrokuje čir na želutcu imaju povećani rizik od oboljevanja od nekih kardiovaskularnih oboljenja.

Prethodni rezultati istraživanja kojima je potvrđen uticaj bakterije H. pylori na razvoj čira na želutcu ređe i raka na organima u trbušnoj duplji, dala su oprečne rezultate u dokazivanju njenog uticaja na kardiovaskularna oboljenja.

Ovo ispitivanja je obuhvatilo preispitivanja 17 publikacija koje su obuhvatile 600 pacijenata i u kojima je ispitivna veza između infekcije bakterije H. pylori i oboljenja srca i krvnih sudova.

Povećan rizik od kardiovaskularnih oboljenja je dokazan kod pacijenata zaraženim CagA-pozitivnom H. pylori, vrstom ove bakterije koja nosi sitoksin – pridruženim genom (Cag)A koji 2 puta povećava rizik od srčanih oboljenja.

CagA-negativni H. pylori, ne povećava rizik od srčanih oboljenja, čak pružaju zaštitu od oboljenja krvnih sudova koje snabdevaju mozak krvlju.

Ovakvi zaključci mogu značajno da pomognu u zdravstvenoj zaštiti, jer se smatra da 20% do 30% populacije je inficirano CagA-pozitivnom vrstom H. pylori.