Da li i kada piti probiotik – korisne ili moderne igračke?

Crevna flora je pojam koji se odnosi na sve mikroorganizme (MO) koji naseljavaju naša creva i pomažu nam svojim korisnim dejstvima u normalnom funkcionisanju. Oni predstavljaju barijeru, kako fizičku, tako i hemijsku ka mikroorganizmima koji izazivaju bolesti i nazivaju se patogeni mikoorganizmi. Naime, kada je sve u redu i potpuno smo zdravi, mi i ne znamo koje bakterije i gljivice i u kolikom broju žive u našem crevnom traktu.
Međutim, postoje stanja u kojima se narušava ovaj balans između „korisnih” i štetnih, patogenih mikroorganizama, gde određeni uslovi doprinose preovladavanju štetnih MO i izazivaju bolest.

Takva stanja su:
* – upotreba antibiotika koja vrlo često (čak 1 od 5 osoba koja pije antibiotik) daje proliv kao komplikaciju.
* – putovanja, gde smo izloženi nekim, našem organizmu, manje poznatim infektivnim uzročnicima ili promeni načina ishrane ili vode.
* – stanja oslabljenog imuniteta
* – drugim stanjima gde smo izloženi uticaju različitih infektivnih uzročnika, kao što su mnogobrojni virusi i bakterije

Tako nastaju akutne ili hronične bolesti creva praćene prolivom kao dominantnim simptomom, potom osećajem nadutosti i bolovima u trbuhu. One često mogu biti predupređene, tj. prevenirane blagovremenom upotrebom probiotskih preparata, pre svega onih sa dovoljnom količinom mikroorganizama u svom sastavu.
Obzirom da pri prolazu kroz naš crevni trakt dolazi do propadanja izvesnog broja ovih MO (čak do 100 puta manje ih ima u stolici nego u oralno unetoj dozi), samo oni preparati koji imaju najmanje 10 9 MO (milijarda) postižu terapijski efekat.
Probiotski preparati sadrže korisne bakterije i gljivice koji unosom nadoknađuju oštećenu „korisnu” crevnu floru i bore se na nivou crevne sluznice sa uzročnicima bolesti. Tako, na najprirodniji način nadoknađuju narušenu crevnu floru i vraćaju ravnotežu između korisnih i štetnih mikoorganizama.
Stoga je neophodno crevnu floru zaštititi, kako preventivno, tako i terapijski, preparatom koji u svom sastavu ima idealan spoj korisnih bakterija i gljivica kako bi narušena ili uništena flora bila adekvatno nadomeštena i kako bi se crevna funkcija nesmetano odvijala.

Pojam probiotika nije nov kako se često misli, naprotiv uveden je 1965. godine i odnosi se upravo na mikroorganizme koji ispoljavaju pozitivno delovanje na zdravlje ljudi. Koncept se bazira na ranijim saznanjima nobelovca Ilje Iliča Mečnikova, ukrajnskog naučnika koji sugeriše po prvi put da je za dugovečnost bugarskih seljaka odgovorna intenzivna i redovna upotreba fermentisanih mlečnih proizvoda u njihovoj ishrani.
Erceflora duo, trokomponentni probiotski preparat na bazi prirodnih sastojaka koji nas štiti od dijereje, nadutosti i bolova u stomaku, a koji su, nažalost, tokom zimskog perioda, česti pratioci upotrebe antibiotika. Takođe, podjednako je delotvoran kod stomačnih virusnih infekcija,preventivno i terapijski kod dijareja na putovanjima, ali i kod ozbiljnih crevnih bolesti, najčešće onih hroničnih.
Erceflora Duo kapsule su dodatak ishrani, bez proteina kravljeg mleka i laktoze i svoje korisno dejstvo ispoljavaju na nivou prolaza kroz creva.

Preparat Ercefora duo sadrži idealnu kombinaciju dve “dobre”, korisne mlečnokiselinske bakterije:

* – Lactobacillus acidophilus
* – Lactobacillus rhamnosus
i jedne kvasne gljivice

* – Saccharomyces boulardi, čije zajedničko delovanje dovodi do blagotvornih efekata po oštećenu floru creva tako što u dovoljnom broju nadoknađuje uništene korisne bakterije.
Erceflora duo je jedini probiotski preparat sa čak 7 milijardi probiotskih mikroorganizam (7x 109 cfu). To je izuzetno važno za adekvatno naseljavanje (kolonizaciju) creva ovim korisnim MO, jer samo na taj način je zašita potpuna.
Obzirom da je Erceflora duo potpuno prirodni preparat, pogodan je za upotrebu u svim uzrastima kao i kod najosetljivijih grupa ljudi, male dece, ali i starih osoba. Uzimaju se 1- 3 kapsule na dan.
Idealno ih je uzimati tokom ili neposredno nakon obroka, a ako se piju kao kombinovana terapija sa antibioticima, onda 2-3 sata nakon svake doze antibiotika, od prvog dana antibiotske terapije, pa sve do dve nedelje nakon završetka terapije antibioticima. Dostupan u svim apotekama u dva pakovanja, bez lekarskog recepta.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, odnosno medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

literatura:
Obren Popović, Gastroenterologija u sto lekcija, 2007.
Lynne V., Mcfarland, Anaerobe 2009, 15:274-280
Ercefloa duo, Uputstvo za pacijente.
S.S. Biradar, S. T. Bahagvati & B. Shegunshi: Probiotics and antibiotics: A brief overview. The Internet journal of nutrition and wellness. 2005 volume 2, number 1