Da li su fizičari otkrili petu silu u svemiru?

Da li su fizičari otkrili petu silu u svemiru? 1Foto: Pixabay/Geralt

Atila Kražnahorkaj s instituta za nuklearna istraživanja Atomki i njegovi kolege godinama su proučavali radioaktivno raspadanje nestabilnog izotopa berilija-8, a 2016. objavili su da su naišli na neobično otkriće – da ga možda uzrokuje nepoznata čestica, prenosi index.hr.

„Ukoliko se utvrdi da ona postoji, to bi otvorilo novi smer u fizici čestica. Naime, X17 može biti veza između obične i tamne materije“, smatra on. Sada je isti istraživački tim otkrio još jednu anomaliju, ovoga puta u energetskom prelazu pri pobuđenom stanju jezgre helija, i smatra da ona ukazuje na postojanje te iste, tajanstvene čestice, piše NJu sajens.

U fizici se danas tradicionalno razlikuju četiri osnovna međudjelovanja, četiri temeljne sile: gravitacijska, elektromagnetska, slaba i jaka nuklearna sila. Prve dve su odavno poznate i lako se opažaju i na velikim udaljenostima.

Druge dve vidljive su samo na udaljenostima u atomskim razmerima. Mađarski fizičari su izračunali da nova čestica ima masu od oko 17 megaelektronvolta, što je oko 33 puta veća masa od one koju ima elektron.

Česticu su stoga nazvali – X17. Fizičar DŽonatan Feng, sa Univerziteta Kalifornija, smatra da čestica X17 može reagovati samo s neutronima, inače bi već pre bila otkrivena u drugim laboratorijskim eksperimentima. Ali, da bi to bilo istina, ne može koristiti neku poznatu prirodnu silu. Umesto toga, mora biti u interakciji putem sile koja nije povezana s gravitacijom, elektromagnetizmom ili dve poznate nuklearne sile.

Original Article