Povećan unos mesa povećava rizik od raka

Američki naučnici su objavili rezultate nedavno obavljene studije po kojima ljudi koji jedu veće količine crvenog mesa i prerađevine od mesa imaju veći rizik od oboljevanje od nekoliko vrsta kancera uključujući rak pluća i kolon-rektalnog raka.

Studija je preduzeta da dokaže vezu između konzumacije crvenog mesa i raka pluća ali je istovremeno dokazano da povećava i rizik od raka jetre, ezofagijalnog kancera i raka pankreasa.

Dr. Amanda Cross zajedno sa kolegama tvrdi da bi se smanjenjem unosa crvenog mesa i prerađevina od mesa mogla da smanji rizik od raka.

Kod ljudi kod kojih se 20% procenata od ukupnog dnevnog unosa hrane sastoji od prerađevina od mesa imaju 20% viši rizik od kolon-rektalnog kancera – uglavnom rektalnog kancera i 16% veći rizik od raka pluće.

Veći unos crvenih mesa povećava rizik od raka ezofagusa i jetre. Unos crvenog mesa nije povećan sa većim rizikom od raka želutca, leukemije, limfoma, melanoma.

U crvena mesa su ubrojane sve vrste govedine, svinjetine i jagnjetine a u prerađevine od mesa slanina, kobasice, pršute, salame…

Meso na različite načine provocira pojavu raka npr. izvor je zasićenih masnoća i gvožđa koji su vezani za karcinogene.

Meso je takođe izvor nekoliko hemikalija za koje se zna da izazivaju mutacije DNA uključujući N- azotne sastojke (NOCs), heterociklične amino kiseline (HCAs) i policiklične aromatične hidrokarbonate.