Шта значе нове мере Владе донете на данашњој седници?

Влада Републике Србије донела је на дфанашњој ванредној седници Одлуку о измени и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу. Ради што прецизнијег информисања грађана и целокупне јавности, у наставку су појашњења и начин примењивања данашњих мера.

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИМА (без обзира на припадајуће држављанство или земљу која им је издала важећу путну исправу) који долазе из држава, односно подручја означених као жаришта епидемије вируса COVID-19 – провинције Хубеј (Hubei) у Народној Републици Кини, града Дегу (Daegu) и провинције Северни Гјонгсанг (North Gyeongsang) у Републици Кореји, Швајцарске Конфедерације, Републике Италије, Исламске Републике Иран, Румуније, Краљевине Шпаније, Савезне Републике Немачке, Француске Републике, Републике Аустрије, Републике Словеније и Републике Грчкепривремено се забрањује улаз у Републику Србију

ДРЖАВЉАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ који долазе из држава, односно подручја препознатих као жаришта епидемије вируса COVID-19 (набројане области и државе на почетку текста) одређује се обавезна мера стављања под здравствени надзор у трајању од 14 дана – изолација у кућним условима.

Ове мере не односе се на:

  • посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају међународног транзитног превоза терета у друмском саобраћају, боравак се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
  • посаде теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе. У случају низводне пловидбе, боравак у водама Републике Србије се ограничава на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије;
  • возопратно особље железничких возила која улазе у зону граничних станица утврђених међудржавним споразумима;
  • посаде и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија или су у транзиту преко међународних аеродрома Републике Србије;
  • лица која су добила сагласност за улазак у Републику Србију од радног тела Владе које чине представници Министарства здравља, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
  • хуманитарне конвоје под обавезном пратњом уговорене дипломатским путем.”

Ове одлуке ступиле су на снагу данас, даном објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.

Београд, 14. март 2020. године

Original Article