Шта се сматра јавним окупљањем?

Јавним окупљањем више од 100 људи у затвореном простору сматра се окупљање у објекту, стационарном или привременом, и сваком другом објекту и просторији са потпуним кровним покривачем у којем се без обзира на повод и разлоге може окупити више од 100 људи, и у који се може ући или из њега изаћи само на за то одређеном месту.

У том смислу, јавним окупљањем више од 100 људи у затвореном простору сматра се одржавање културних, забавних, хуманитарних, економских, научних и социјалних садржаја, као и окупљања ради изражавања, остваривања и промовисања политичких и других уверења и циљева; одржавање спортских активности; окупљања за изражавање и остваривање верских права и слобода; окупљања поводом свадби, крштења, рођендана и других традиционалних манифестација; окупљања у угоститељским објектима (ресторани, кафане, дискотеке и сл.) КАДА У ЈЕДНОЈ ПРОСТОРИЈИ У ИСТОМ МОМЕНТУ БОРАВИ више од 100 људи, без обзира да ли су у статусу учесника догађаја или публике, односно посетилаца.

Јавним окупљањем у затвореном простору не сматра се одржавање наставе у основним и средњим школама и високошколским установама, која је организована у складу са препоруком коју је дало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, да се настава организује на начин да се обезбеди да у једној просторији (учионици, сали, амфитеатру и сл.) да буде мањи, а у односу на величину просторије оптималан број ученика, односно студената.

Original Article