Anemija kod hronične bubrežne insuficijencije

Osobe koje imaju hroničnu bubrežnu insuficijenciju su uvek malokrvne. Težina anemije je u skladu sa težinom bubrežne insuficijencije (HBI).

 

Uzrok


Eritrociti su u ovom obliku anemije normalne veličine i sa normalnom količinom hemoglobina, ali ih ima malo. Stvaranje eritrocita je smanjeno zbog manje količine eritropoetina i manje osetljivosti matične ćeluje na njegovo stimulativno dejstvo. Zbog poremećene funkcije bubrega u organizmu se nagomilavaju toksini koji koče formiranje eritrocita i skraćuju im životni vek. Jedan od važnijih inhibitora proizvodnje eritrocita je parathormon koji se pojačano stvara u HBI. Na nastanak malokrvnosti utiče gubitak krvi preko bubrega i organa za varenje u HBI kao i gubitak folne kiseline tokom dijalize.

 

Klinička slika (tegobe) i dijagnoza


Dominiraju simptomi HBI i bledilo kože i sluzokoža zbog malokrvnosti. Dijagnoza se postavlja pregledom periferne krvi. Anemija je normocitna i normohromna, broj retikulocita je normalan ili malo snižen, broj trombocita i leukocita je obično normalan. Bolesnici su skloni krvarenju zbog poremećene funkcije trombocita.

 

U razmazu periferne krvi vide se ehinociti (burr cells). To su eritrociti koji liče na čičak jer imaju više izraštaja. Kostna srž deluje normalno što nije dobar nalaz jer bi zbog malokrvnosti trebala pojačano da stvara eritrocite.

 

Lečenje

 

Jedino uspešno lečenje anemije kod HBI je transplantacija bubrega. Anemija se smanjuje transfuzijom eritrocita. Gvožđe se daje kada feritin padne ispod 30 mikrograma na litar. Folna kiselina se daje svim bolesnicima na dijalizi. Primenjuje se rhEPO (rekombinovani humani eritropoetin). Androgeni mogu da povećaju broj eritrocita, ali se ne primenjuju zbog brojnih neželjenih dejstava.