“Astra Zeneka je bezbedna vakcina”

EPA

Evropska agencija za lekove (EMA) je došla do “jasnog naučnog zaključka” da je vakcina Astra Zeneka “sigurna i bezbedna vakcina čija efikasnost u sprečavanju infekcije Kovid-19 u mnogome pravazilazi potencijalne rizike”.

U Agenciji objašanjavaju da je njihov naučni zaključak da je pojava krvnih ugrušaka nakon vakcinacije “niža od očekivanog u opštoj populaciji i da nema povećanog rizika od pojave krvnih ugrušaka nakon dobijanja Astra Zeneka vakcine”.

– Tokom ispitivanja primećen je mali broj neobičnih, ali ozbiljnih slučajeva pojave krvnih ugrušaka. Na osnovu kliničkih analiza i autopsija i dalje ne možemo da definitivno odbacimo povezanost ovih slučajeva sa vakcinom. Zato je preporuka da se podigne svest o mogućem riziku i da se to uključi u infomacije o proizvodu – poručila je izvršna direktorka EMA, Emer Kuk.

Agencija konstatuje da je do sada prijavljeno 25 slučajeva pojave neke vrtse krvnih ugrušaka na skoro 20 miliona ljudi vakcinisanih Astra Zeneka vakcinom.

– Kada vakcinišete milione ljudi neizbežno je da će doći do pojave retkih, ali ozbiljnih situacija omah nakon primanja vakcine i to nije neočekivano. Mi ćemo nastaviti da ispitujemo svaki novi slučaj kako bi podržali naučno stanovište, a time i poverenje u vakcinu koja je važna u suzbinjanju razorne infekcije – kaže Kuk.

Agencija konstatuje i da je vakcina Astra Zeneka pokazala najmanje 60 procenata efikasnosti u suzbijanju infekije Covid-19, a da će se svi slučajevi mogućih neželjenih efekata vakcine nastaviti pažljivo da prate.