Blagotvorni zeleniš i vitamin B12

Najnovija studija CSIRO je pokzala da ukoliko se 3 puta dnevno hranom unose folati i vitamin B12 može se značajno smanjiti rizik od bolesti srca i raka. Namirnice bogate folatima je lisnato zeleno povrće a vitamin B12 se nalazi u mesu, piletini, ribi, đzigerici.

Nalazi ove studije ukazuju da veća količina folata i vitamina B 12 uneta ishranom usporava habanje i oštećivanje DNA – genetskog materjala koji se nalazi u nukleusima naših ćelija.

Takođe ljudi koji pate od većeg oštećenja DNA mogu smanjiti oštećenja korišćenjem ovih vitamina.

Studija je izvedena nad 1000 Australijanaca kod kojih je meren nivo i tip oštećenja DNA. Dr Fenech je rezultate ove studije podelio sa 40 drugih naučnika u novoj globalnoj studiji sa nadom da se mogu smanjiti oštećenja DNA koja nastaju sa godinama, vezana za način ishrane i načina života.

Folati i B 12 imaju veoma važnu ulogu u sintezi i za funkcionisanje DNA. Dr Fenech smatra da 10% ljudi koji se hrane na zapadnjački način ne unose dovoljno ovih vitamina za optimalnu popravku i sintezu DNA.

Ova studija je otkrila širok diapazon oštećenja DNA među ljudima grupisanim prema sličnom godištu što bi moglo da bude vezano sa lošim načinom ishrane ili izloženosti karcinogenima.

Ljudi sa većim oštećenjem DNA imaju 3 puta veći rizik od oboljevanja od kancerogenih oboljenja u odnosu na one koji imaju nizak nivo oštećenja DNA. Takođe je utvrđeno da je došlo do 25% smanjenja oštećenja na DNA kod grupe ljudi kod kojih su oni bili veoma oštećeni posle 12 nedelja ishrane bogate folatima i B 12 vitaminom. Kod grupe ljudi koji su imali mala oštećenja DNA nije došlo ni do kakvih promena.

Poruka ove studije je da se manjim promenama u ishrani mogu smanjiti oštećenja DNA što smanjuje rizik od kancerogenih oboljenja i povećava šanse za dugovečnost. Nova globalna studija će utvrditi optimalan nivo drugih vitamina koji mogu da minimalizuju oštećenja DNA.