Boja kose i zdravlje srca: SIJEDA KOSA OPOMINJE NA KARDIOVASKOLARNE TEGOBE

Boja kose i zdravlje srca: SIJEDA KOSA OPOMINJE NA KARDIOVASKOLARNE TEGOBE

Posted by: Aura Redakcija

in SIGNALI TIJELA

Najnovije istraživanje srčanih oboljenja donosi iznenađujuću novost: sijeda kosa može ukazati na probleme sa srcem kod muškaraca.

Rezultati proishode iz analize 545 odrsalih muškaraca sa srčanim problemima čiji su rezultati upoređivani sa bojom kose. Prema rezultatima, sijeda kosa povezana je sa povećanim rizikom od bolesti koronarnih arterija (nagomilavanje plaka u arterijama).

Istraživanje je bilo fokusirano samo na muškarce. Razlog za to je što žene često farbaju svoju kosu, tako da to utiče na pouzdanost rezultata i nemoguće ih je uključiti u analizu. Učesnici istraživanja bili su stari od 42 do 64 godine i podijeljeni u 5 grupa, u zavisnosti od stepena koliko je njihova kosa sijeda.

Pokazalo se da 80% učesnika ima znakove srčanih oboljenja. Međutim, treba napomenuti da kod najstarijih učesnika znakovi srčanih oboljenja mogu biti povezani i sa biološkim starenjem, što podrazumijeva sijedu kosu, pa se ovo poklapanje smatra normalnom pojavom.

Uzročno-posljedična veza između boje kose i srčanih problema ipak nije zvanično pronađena. Zato se naglašava potreba za većom i opširnijom studijom gdje bi se detaljnije analizirala boja kose i njena povezanost sa rizicima od bolseti srca. U nove studije bile bi uključene i žene.

Reakcije
Reakcije povodom ovog istraživanja raznih kardiologa širom svijeta veoma su pozitivne. Bilo je komentara da je ovakva povezanost između boje kose i srca prvi put uočena još od davne 1980. i da se u međuvremenu nekoliko studija bavilo ovom temom, ali sa kontraverznim rezultatima. Neke studije su ukazivale na to da je sijeda kosa faktor rizika za koronarnu bolest, ali neke nisu pronašle ovu povezanost. Bez obzira na sve, može se reći da seda kosa ukazuje na moguće faktor rizika od srčanih oboljenja, ali da to treba uzeti samo kao eventualnu naznaku.

Rizici
Sijeda kosa nam možda može, kao neki instrument, ukazati na to da imamo povećan rizik za bolesti srca, ali pravi rizici za srčana oboljenja jesu: povećana tjelesna težina (gojaznost), pušenje, visok krvni pritisak i viši nivo lošeg holesterola.

Savjet
Savjet istraživača i ljekara glasi: “Svaka osoba, bez obzira na pol i bez obzira na boju kose, treba redovno da ide na ljekarske preglede, a ukoliko smatra da spada u rizičnu grupu za srčana oboljenja – potrebno je da posjeti internistu ili kardiologa.

Broj pregleda:
27

2021-05-14
Aura Redakcija