Boje na slikama odlučuju gde ćemo na odmor

Boje na slikama odlučuju gde ćemo na odmor 1Foto: Wien Tourismus/ Christian Stemper

U nekom trenutku pada odluka za određeno mesto jer su fotografije bile ubedljive. More je plavlje, zalazak sunca zlatniji, šume zelenije nego negde drugde.

Izbor fotografije često odluka iz stomaka

Svesna odluka? Ne.

„Pre će biti da je to vešta reklama. Jer boja, tačnije rečeno nijansa, intenzitet kao i osvetljenost neke fotografije prilikom izbora destinacije za odmor igraju značajnu ulogu. Ipak ne kupuje se samo putovanje, već doživljaji, emocije“, kaže bečki stručnjak za marketing Anke Šnajder sa Ekonomskog fakulteta u Beču.

Prema tome, prava fotografija može da bude odlučujuća u odnosu na konkurenciju. Zbog toga se imidž-fotografije često tehnički ulepšavaju da se privuče više gostiju. Ukoliko se realnost previše iskrivi, to može da ima negativne posledice.

Anke Šnajder preporučuje: „Optimalno bi bilo koristiti nijanse jednog grada koje su određene kroz arhitekturu, panoramu i stanovništvo i njih poboljšati kroz male ali ciljane promene intenziteta boje i svetlosti. Ugrađeno u jednu marketinšku strategiju, to može uticati da gosti pred putovanje utonu u atmosferu jednog grada.“

Do ovog rezultata Šnajder je došla na osnovu studije Grada Beča, saopštila je Kancelarija Grada Beča u Beogradu.

Šta je pokazala analiza sajtova Londona, Pariza, Barselone i Beča?

Boje na slikama odlučuju gde ćemo na odmor 2
Foto: Wien Tourismus/ Christian Stemper

Analizirajući internet-strane turističkih organizacija evropskih metropola Londona, Pariza, Barselone i Beča najpre se pokazalo da se na intenzivnije boje pozitivnije reaguje, nego kada je zasićenost boje niža. Međutim, povećana osvetljenost fotografije odražava slabiju snagu.

Na osnovu toga napravljen je spektar boja kao i emocija za svaki grad i urađeno poređenje. Rezultat je pokazao da je vizuelni online-doživljaj kod svih trebalo poboljšati. Razlog za to je, ono što se postavlja na internet stranice je odluka iz stomaka koja nije bazirana na analizi boja.

Konkretno za Beč, Šnajder kaže da su boje dobro odabrane i prate jasan koncept.

Najčešće se koriste tople boje, a nijanse crvene i žute dominiraju.

Na svim fotografijama se može videti zlatni sjaj sa nižim intenzitetom. Poboljšanjem nijansi, intenziteta i osvetljenosti moglo bi se uticati na još bolje emocionalno delovanje fotografija.

Original Article