Brufen, ibuprofen sirup – sastav, upotreba, cena

Šta je Brufen sirup i koje su osnovne indikacije za njegovu upotrebu?

Brufen sirup je lek koji sadrži 100 mg ibuprofena na 5 ml tečnosti, te se pre svega upotrebljava kao analgetik i antipiretik, odnosno lek protiv bolova i povišene telesen temperature kod dece i kod odraslih.

Indikacije za primenu Brufen sirupa su (sa manjom ili većom efikasnošću):

Sva stanja koja uzrokuju porast telesne temperature iznad bazalnih vrednosti, a koja mogu biti i najčešće jesu infektivne etiologije, ali se porast temperature nalazi i u nekim drugim prevashodno neinfektivnim stanjima;

Akutni i hronični oblik reumatoidnog artritisa, uzimajuću u obzir svakako i JRA (juvenilni oblik reumatskog artritisa);

Akutni ili hronični bolovi koji su različite etio-patogeneze – glavobolja; zubobolja; menstrualni bolovi; postoperativni bolovi;

Oboljenja zglobova, mišića i mekih tkiva – sistemske bolesti vezivnog tkiva i degenerativni i/ili inflamatorni reumatizam;

Povrede mekih tkiva, zglobnih ili koštanih struktura nakon uganuća ili ipčašenja, istezanja;

Groznica, prehlada, porast temperature usled infekcije sistemske ili lokalne.

Sastav Brufen sirupa i mehanizam dejstva u terapijskom spektru

Osnovni aktivni sastojak Brufen sirupa jeste ibuprofen, koji je derivat propionske kiseline i spada u red nesteroidnih antiinflamatornih lekova, koji ima prednost u tome što pri poređenju sa ostalim NSAIL preparatima, ima mnogo manje neželjenih dejstava što omogućava njegovu bezbedniju i dugotrajniju primenu.

Ibuprofen ima primarno antireumatsko delovanje, ali svakako je i poznat po svom antiseptičkom, analgetskom, antiinflamatornom i antiagregacionom efektu, te kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom on kupira prektično sve osnovne simptome i znake oboljenja – bol; zapaljenje; jutarnju ukočenost; lokalnu inflamaciju i lokalnu povišenu temperaturu tkiva, kao i povećavanje funkcije zgloba olakšavanjem pokretljivosti i povećanjem amplitude pokreta u zahvaćenom zglobu.

Kao i većina ostalih lekova iz grupe nesteroidnih antireumatika ili NSAIL, ibuprofen deluje tako što inhibira metabolizam arahidonske kiseline, i smanjuje sintezu njenih aktivnih metabolita, koji su prostaglandini i leukotrieni, i koji su takozvani proinflamatorni medijatori, odnosno koji naime izazivqju zapaljenski proces.

Dakle, u svom delovanju lekovi iz pomenute grupe NSAIL, pa i sam brufen ili ibuprofen deluju u principu tako što vrše inhibiciju enzima ciklooksigenaze, koja je odgovorna za stvaranje osnovna tri metabolita arahidonske kiseline – tromboksana, PGD (prostaglandina) i leukotriena, koji naime i privlače zapaljenske ćelije, i dovode do stvaranja autoimunski posredovanog zapaljenja u reumi.

Dakle, u obliku sirupa Brufen, za decu i odrasle, nalazi se u 5 ml rastvora 100 mg ibuprofena kao pak aktivne supstance uz svakako prisutne pomoćne materije, arome i emulgatore (od kojih se za neke danas tvrdi i da su toksični i kancerogeni, pre svega jer se Brufen sirup primenjuje vrlo pak i često i za razne indikacije).

Principi doziranja Brufen sirupa, potencijalna neželjena dejstva i kontraindikacije

Doziranje Brufen sirupa je pre svega zavisno od uzrasta pacijenata kao i njihove telesne mase, te se mora poštovati princip da se ako je moguće primeni u terapiji takozvana najmanja efektivna doza leka, i da razmak između pojedinih doza ne sme biti kraći od 4 sata.

Brufen sirup se ne koristi kod novorođenčadi i odojčadi mlađe od uzrasta od tri meseca, kao ni kod dece u prvom polugođu života, ako im je telesna masa ispod 5 kg.

Kod odraslih osoba i dece koja su starija od 12 godina (i imaju telesnu masu veću od 40 kg), doziranje je zavisno od osnovne indikacije od 200 mg do 400 mg ibuprofena (odnosno 10 ml ili 20 ml sirupa), u pojedinačnim dozama, tri ili četri puta u toku dana (sa razmakom od najmanje 4 sata).

Važno je napomenuti da takozvana maksimalna pojedinačna doza Brufen sirupa ne sme da bude ni za odrasle ni za decu veća od 20 ml ili 400 mg, jer postoji rizik od hepatotoksičnosti, dok sam terapijski učinak nije nište veći u odnosu na dozu od 400 mg leka u jednokratnoj dozi, te je jedno važno pravilo da se dnevna doza Brufen sirupa ili leka ibuprofena kao aktivne supstance, ne sme prekoračiti iznad 1200 mg odnosno 60 ml sirupa (podeljeno u dnevne doze).

Brufen sirup se primenjuje oralnim putem i kratkotrajno, dakle oko 3 dana (kada se upotrebljava za lečenje groznice odnosno primarno kao antipiretik) do 5 dana (u slučaju da se upotrebljava za uklanjanje ili ublažavanje bolova odnosno kao analgetik), i potrebno je da se i odrasli, kao i deca obrate lekaru ako se simptomi bolesti ili ne povuku ili se pak pogoršaju nakon ovog vremena primene Brufen sirupa.

Kada se Brufen sirup primenjuje u dečijem uzrastu, po pravilu se dozira po kg telesne mase, te je optimalna doza prema uzrastu 20-30 mg/kg dnevno, podeljeno u više dnevnih doza, sa time da se ne primenjuje kod uzrasta ispod tri meseca ili kod težine manje od 5 kg.

Prilikom davanja Brufen sirupa odojčadi uzrasta od 3 do 5 meseci, potrebno je obavezno potražiti savet lekara ako se simptomi bolesti ne povuku ili se pogoršaju unutar 24 sata od početka davanja leka, dok kod dece koja su starija od 6 meseci, savet treba potražiti u situacijama kada se osnovni simptomi bolesti pogoršavaju ili ne porolaze ni nakon 72 sata od početka davanja leka.

Posebno je važno da se doziranje Brufen sirupa prilagodi kod osoba koje imaju neki stepen oštećenja jetre ili bubrega, te ako je u pitanju blaga renalna ili hepatična disfunkcija tada se doze ne menjaju, ali ako postoji renalna akutna ili hronična insuficijencija, te i hepatična insuficijencija lek kontraindikovan za primenu.

Lek Brufen sirup se uzima peroralno, te se može radi efikasnije i brže resorpcije uzimati našte odnosno pre obroka, ali kako postoji rizik od nastanka okultnih GIT krvarenja, kao i kod naime uostalom svih lekova iz grupe NSAIL, to je preporuka da se sirup uzima uz obrok tj sa hranom.

Kada treba biti posebno obazriv u primeni leka Brufen?

Poseban oprez se kod upotrebe Brufen sirupa preporučuje pre svega kod starijih pacijenata koji imaju neko hronično oboljenje, ili koji pak imaju veći rizik za nastanak komplikacija u smislu gastrointestinalnog krvarenja i perforiranja ulkusa, jer je sa godinama starosti i veća osetljivost na NSAL medikamente.

Ovaj lek se takođe ne preporučuje za davanje deci koja su dehidrirana ili pothranjena, jer može da dovede do nastanka veoma teških oštećenja bubrežne funkcije.

U prvom i drugom trimestru trudnoće se ne primenjuje lek Brufen sirup, a ukoliko je baš posve ili neophodno ili urgentno, doze treba da su minimalne i trajanje terapije što je moguće kraće.

Takođe se smatra da ne treba davati Brufen sirup u trećem trimestru trudnoće, kao ni u periodu dojenja, jer se on izlučuje putem majčinog mleka, a preporuka je i da se onim ženama koje pak i planiraju trudnoću izbegava davanje preparata ibuprofena.

Poseban oprez kod primene Brufen sirupa kod odraslih, takođe je važno sagledati kod upravljanja motornim vozilkima ili pak kod rada na mašinama, jer lek može da izazove pojavu pospanosti, te motorne usporenosti i smanjene reflekse, ako i vrtoglavici, glavobolju, osećaj zamora i vizuelne simptome (svetlucanja; „mušice“; scintilacije).

Kontraindikacije, neželjeni efekti i cena Brufen sirupa

Lek Brufen sirup je kontraindikovan za primenu kod pacijenata koji imaju hipersenzitivnost ili alergiju na ibuprofen ili neku od pomoćnih supstanci (intolerancija galaktoze), ako i kod osoba koje u istoriji bolesti imaju prethodno digestivno krvarenje i/ili perforaciju koja je u vezi sa ranijom primenom NSAIL grupe medikamenata.

Već je pomenuto i da se Brufen sirup ne daje pacijentima sa akutnom ili hroničnom bubrežnom insuficijencijom, kao ni kod onih sa teškim oštećenjima jetre, sa srčenom insuficijencijom, te ni kod pacijenata koji imaju neke povećane rizike za krvarenje.

U trećem tromesečju graviditeta kao i u periodu dojenja, i u prva tri meseca dojenačkog uzrasta Brufen sirup je takođe kontaindikovan za upotrebu.

Kombinovana primena brufena sa drugim lekovima iz grupe NSAIL treba da se izbegava, jer su neželjena dejstva veća, pre svega nastanak okultnih GIT krvarenja i ulceracija sa perforacijom, kao i zbog nastanka sitnih renalnih krvarenja sa infarktima bubrežnog parenhima, a može da se maskira i infekcija tj njeni znaci i simptomi.

Preporuka je takođe da se Brufen sirup ne primenjuje zbog interakcije sa svim lekovima iz grupe oralnih kortikosteroida, preparata koji su antikoagulansi (kakav je varfarin), i sa antitrombocitnim lekovima (kakav je aspirin), i sa inhibitorima preuzimanja serotonina, jer se vrlo pak i povećava rizik od GIT krvarenja, nastanka ulkusa i potencijalne perforacije istih.

Pacijenti koji su već u svojoj istoriji bolesti imali GIT krvarenje; ulkusnu bolest želuca i/ili creva (duodenuma), kao i hronične inflamatorne bolesti creva kakve su Ulcerozni kolitis i Kronova bolest, ne treba da uzimaju Brufen sirup jer on može da pogorša pomenuta stanja, a kada se kod primene Brufen sirupa pak pojave okultna GIT krvarenja i/ili se dijagnostikuju simptomi ulkusa, terapija se odmah prekida.

Potrebno je takođe biti obazriv i kod pacijenata koji su imali u svojoj istoriji bolesti podatak o bronhijalnoj astmi, jer Brufen sirup kao lek iz grupe NSAIL ima efekat bronhospazma, te može pogoršati ili provocirati astmatični napad i dovesti do gušenja sa potencijalno letalnim ishodom.

Lek Brufen sirup se čuva u originalnoj ambalaži na sobnoj temperaturi, na tamnom mestu i van domašaja dece, i ne može se kupiti bez lekarskog recepta (spada u lekove sa takozvane A liste), te je cena pakovanja od 100 ml oko 200 dinara (odnosno uz recept se plaća samo doplata od oko 50 dinara), a potrebno je lek propisno uništiti nakon isteka roka trajanja koji je naveden i na samoj pak plastičnoj ili staklenoj bočici i na kartonskoj kutiji.

Read More