Cancer analiza

Sadržaj ………………………………….. 8
Legenda ………………………………… 12

UVOD

Govor prirode ili govor istine …….. 18
Realno stanje ………………………… 20
Respekt prema raku ………………… 21

I. DIO

RIZIK

Energetski zakoni kreacije ……….. 24
Stacionarni energetski status organizma (SES) ……………………….. 28
(SES) modeli i primjeri ……………. 32
Primjeri – oboljeli muškarci ………. 34
Primjeri – oboljele žene …………… 76
Oboljela djeca ………………………… 128

Energetski faktori rizika za nastup tumora ………………………….. 130
Visoka rezonanca (VR) – urođena ………………………………………….. 138
Visoka rezonanca (VR) – iz interakcije s drugim organizmom …….. 144
Relacija (RE) – urođena …………… 146
Relacija (RE) – interakcija sa drugim organizmom ……………………. 148
Ca val (CV) – urođen ……………….. 150
Noseći val (NV) – interakcija s drugim organizmom …………………… 154

II. DIO

TERMIN

Vremenski energetski status (VES) organizma ………………………… 158
Vremenski termin nastupa tumora ………………………………………….. 160
Energetske amplitude organizma u vremenu …………………………… 162

III. DIO

LOKALIZACIJA

Energetska veza prostora i vremena u organizmu ……………………. 168
Polarizacija tip A) po ukupnoj dužini tijela ……………………………… 172
Zlatni rez u polarizaciji tip A) ….. 174
Polarizacija tip B) po visini tijela 176
Razmjeri intervala u visini tijela . 174
Razmjeri u glavi počev od energetskog pola (+1) ……………………… 179
Zlatni rez u polarizaciji tip B) …… 180
Polarizacija tip C) pupak – dlanovi, tabani ………………………………… 182
Zlatni rez u polarizaciji tip C) ….. 184
Horizontalna okretna polarizacija . 185
Faktor (VR) i lokalizacija tumora .. 188
Faktor (RE) i lokalizacija tumora .. 192
Lokalizacija tumora – desno oko .. 194
Lokalizacija želudac ………………… 196
Lokalizacija – gušterača …………… 200
Lokalizacija – grlić maternice …….. 202
Lokalizacija – rektum ……………….. 206

IV. DIO

KOMPJUTERSKA DUBINSKA OBRADA SLUčAJEVA

RIZIK, TERMIN, LOKALIZACIJA NA BAZI DATUMA ROđENJA

Dubinska obrada …………………….. 210

OBOLJELI MUŠKARCI

Tumor mozga L, M.W. (44,0) ……. 214
Objašnjenje sistema Tabele (SES) i (VES) ………………………………. 215
Tumor mozga D, N.Y. (51,0) …….. 236
Maligni melanom, J.K. (24,0) ……. 248
Parotidna žlijezda L, N.S. (37,9) .. 268
Tumor u vratu, V.D. (37,1) ……….. 282
Burkitt limfom, V.P. (32,5) ………… 294

Dermato-fibro sarkom, rame D, D.Ž. (29,6) ……………………………… 310
Tumor pluća L, rame D, D.T. (40,6) ………………………………………… 330
Tumor prim. locii ignoti, A.B. (33,0) …………………………………………. 346
Rabdomiosarkom, L femur, pluća, F.J. (34,4) ………………………….. 362
Tumor pluća, mikrocelular, ušće sr. rež. D, M.C. (45,0) …………….. 384
Tumor pluća L, nadbubrežna žlijezda D, Z.A. (49,2) …………………. 398
Tumor želuca, Z.G. (31,9) ………… 418
Tumor želuca, M.D. (47,4) ……….. 432
Tumor jetre, d. crijeva, I.N. (38,6) 446
Tumor jetre, ž. kese, dvanesn., gl. pankreasa, D.E. (40,0) ………… 452
Tumor jetre, ž. kese, dvanesn., gl. pankreasa, N.B. (51,6) …………. 466
Tumor pankreasa, G.B. (41,0) ….. 474
Tumor dojke D (48,9) bubrega L (49,4), O.L. ……………………………. 490
Tumor debelog crijeva, sygma, V.N. (34,3) ……………………………… 504

V. DIO

KOMPJUTERSKA DUBINSKA OBRADA SLUčAJEVA

OBOLJELE ŽENE

Tumor štitne žlijezde L i D, (45,5), kosti (50,4), D.D. …………………. 522
Tumor Schwanoma, pazuh L (22,2), pluća (25,6), C.M. …………….. 538
Tumor dojke L, jetra, oko D, B.O. (32,7) ………………………………….. 554
Tumor dojke L, F.F. (34,0) ……….. 568
Tumor dojke L, kralj., kosti, G.G. (37,5) …………………………………… 586
Tumor dojke D (38,9), pluća L i D (39,5), H.H. …………………………. 600
Tumor dojke D (44,2), pluća L i kosti (49,0). A.A. ……………………… 620
Tumor obje dojke, istovremeno, J.J. (38,8) ……………………………… 640
Tumor obje dojke, istovremeno, K.K. (38,8) …………………………….. 654
Tumor želuca, bubrega D, kosti, oko D, P.P. (41,8) ………………….. 674
Tumor želuca, jednjaka, janika D, S.S. (45,9) ………………………….. 688
Multifokalni tumor jetre, L.L. (33,5) …………………………………………. 706
Tumor grlića maternice, T.T. (39,1) ………………………………………… 718
Tumor grlića maternice, U.U. (40,1) ……………………………………….. 732
Tumor grlića maternice, V.V. (43,1) ………………………………………… 742
Tumor grlića maternice, C.C. (51,1) potom mozga (55,1) ………….. 754

VI. DIO

KOMPJUTERSKA DUBINSKA OBRADA SLUčAJEVA

OBOLJELA DJECA

Tumor jetre, dijete A. (1,6) ……….. 774
Neuroblastom u muškog blizanca B. (2,7) ……………………………….. 790
Tumor mozga D, dječak S. (4,3) .. 802
Osteosarkom, femur D, dječak D. (9,6) …………………………………… 816
Osteosarkom, femur D, djevojčica E. (9,8) ………………………………. 836
Tumor femur L, djevojčica F. (14,7) ………………………………………… 858
Rabdomiosarkom parot. žl. L, pluća, mladić E.T. (21,9) …………….. 874

VII. DIO

ZAKLJUčNO

Zaključno ………………………………. 898
Prevencija tumora po (SES) i (VES) ……………………………………….. 900
Literatura ……………………………….. 902
Podaci o autoru ………………………. 904
Kazalo …………………………………… 906
Knjige na CD-u ……………………….. 912
Knjige u radu …………………………. 914
Ranije objavljene knjige ………….. 916