ćelije raka se ponašaju kao svemirski brodovi

Istraživači sa univerziteta u Floridi su otkrili način funkcionisanja odbranbenog sistema ćelija raka, koji im omogućava da prežive tretman sproveden da ih uništi.

ćelije raka koriste odbranbeni štit sličan onome koji koriste svemirski brodovi u ilmovima naučne fantastike. Ove čelije luče enzime koji se vezuju sa proteinima stvarajući tako barjeru koja ih štiti od oštećenja radijacijom ili hemoterapijom, što im omogućava da prežive.

Ohrabrujuće je što su istraživači pronašli slabu tačku ovog sistema zaštite ćelija raka uspevši da spreče vezivanje enzima sa proteinom.

William G. Cance, M.D. istraživač sa univerziteta iz Floride kaže da su otkrili da gen nazvan fokal prijanja uz protein kinazu CK2 koja se se pojačano stvara kod tumora, a posledica je da su u tom slučaju ćelije raka mnogo otpornije na tretmane protiv raka, lakše se šire i umnožavaju. Mnogo su otpornije na pokušaje da budu uništene. Sada se dalje proučava zašto ovaj određeni gen, koji je ustvari mali enzimski molekul, je tako blisko vezan sa preživljavanjem ćelija raka.