Česti virusi – nova meta u lečenju kancera

U ovom ispitivanju je učestvovalo 10 pacijenata sa uznapredovalim nazo-faringijalnim kancerom. Svi pacijenti su takođe bili pozitivni na Epštajn Barov virus koji pripada familiji virusa herpesa, odgovornih za oboljevanje od mononukleoze ili bolest poljupca , povezanim sa ovom vrstom kancerogenog tumora.

Pacijentima su intravenozno davane doze specijalnih T ćelija kojima su meta antigeni koje su stvorili Epson Bar virusi. Ove T ćelije su kreirane u bolnici u Hjustonu iz krvi svakog pacijenta ponaosob, sa ulogom da prepoznju antigene i unište kancerogene ćelije koje prestavljaju sklonište virusa. Tokom ove terapije sporedni negativan efekat se pojavio samo kod jednog pacijenta, koji je poćeo da se znoji posle infuzije, svi ostali pacijenti su je dobro podneli.

Zračenje i hemoterapija, već tradicionalni tretmani za ovu bolest nisu pokazali dobre rezultate a proizvode dugotrajne sporedne efekte, kaže jedan od autora ove studije Helen Heslop, profesor medicine sa Bajlor medicunskog fakulteta. Potrebna je efikasna terapija bez snažne toksičnosti. Studija je pokazala da specifično virusne T ćelije pokazuju neverovatnu aktivnost kod nekih pacijenata, što bi moglo voditi ka novom načinu lečenja nazofaringielnog karcinoma.

Šest pacijenata je ozdravilo i nema simptoma bolesti dve godine posle tretmana, dva pacijenta nisu reagovala na lečenje dok je kod jednog bolest uznapredovala posle tretmana pa je bila potrebna dodatna hemoterapija. Kod ovog pacijenta se desila delimična remisija bolesti, dok prethodna hemoterapija nije imala efekta. Kod desetog pacijenta se bolest nije niti pogoršala niti krenula na bolje, ali je ostao stalbilan posle tretmana.

Ovaj rad kombinuje korišćenje nove mete antigena koju stvara Epson Bar virus pomoću T ćelija upućenih na ovaj protein. Ovaj prilaz lečenja, baziran na ćelijskom nivou pruža novu nadu u efikasnom lečenju zloćudnih tumora.