Citalopram – nova terapija u lečenju depresije u Srbiji

Farmaceutska kompanija Actavis održala je u svečanoj sali Beogradske filharmonije stručni skup pod nazivom ’’Novi terapijski izazovi u lečenju depresija u našoj sredini’’. Centralna tema simpozijuma bila je lek citalopram (generički naziv), koji predstavlja efikasnu i bezbednu terapiju u lečenju depresije, dostupnu na našem tržištu u okviru modernog portfolija kompanije Actavis.

Sa željom da upotpuni postojeći portfolio, kompanija Actavis je kao jedan od vodećih domaćih prizvođača sa širokom paletom savremenih i visokoefikasnih generičkih lekova, registrovala niz prvoklasnih, savremenih proizvoda koji se koriste za lečenje psihijatrijskih i neuroloških oboljenja. CNS paletu lekova Actavis je u Srbiji osnažio modernim antidepresivom citalopramom, jednim od najpropisivanijih antidepresiva u svetu.

Citalopram se primenjuje kod pacijenata za lečenje depresije u inicijalnoj fazi, za terapiju održavanja u cilju sprečavanja mogućeg ponovnog pojavljivanja bolesti i lečenja paničnog poremećaja, sa agorafobijom ili bez nje. Ima podjednaku efikasnost u terapiji depresije sa tricikličnim antidepresivima, ali predstavlja sigurniji izbor, jer nema značajnih kardiovaskularnih i antiholinergičnih neželjenih efekata. Postoji minimalan rizik od interakcija citaloprama sa drugim lekovima koji se primenjuju istovremeno kod hroničnih bolesti, što omogućava pacijentima siguran tretman depresije, čak iako imaju neku somatsku bolest i piju više lekova.

Depresija je jedan od vodećih poremećaja koji se danas uspešno leči kombinovanjem farmakoterapije i psihoterapije. Zahvaljujući novoj generaciji antidepresiva na našem trižištu, efikasnost lečenja depresivnih i anksioznih poremećaja je veoma visok. Izlečenje je izvesno ukoliko pacijent na vreme potraži stručnu pomoć, a zatim nakon stručne procene kliničke slike, određeni lek se primeni u optimalnoj dozi i uz intenzivnu psihijatrijsku podršku – rekla je prof. dr Miroslava Jašović Gašić direktorka Klinike za psihijatriju Kliničkog Centra Srbije.