Covid-19 skratio životni vek ljudi

EPA/Zoltan Balogh

Dužina životnog veka skraćen je pojavom koronavirusa za više od šest meseci u poređenju sa 2019. godinom, i to u 22 od 29 zemalja analiziranih u studiji koja je obuhvatila Evropu i Ameriku.

Pandemija Covid-19 skratila je životni vek i u 2020. godini, i to u najvećem obimu od Drugog svetskog rata. Tako je životni vek američkih muškaraca “pao” za više od dve godine, pokazala je studija koju je objavio Oksford.

Skraćen životni vek mogao bi biti povezan sa smrtnim slučajevima od Covid-19, ističu istraživači. Do sada je zabeleženo više od četiri miliona smrtnih slučajeva izazvanih koronavirusom.

– Činjenica da naši rezultati ističu veliki uticaj koronavirusa na skraćen životni vek pokazuje da je pandemoja bila razarajući šok za mnoge zemlje – ističe doktorka Ridi Kašjap, koja je jedan od vodećih autora rada objavljenog u Međunarodnom časopisu za epidemiologiju.

U većini zemalja životni vek skraćen je više kod muškaraca nego kod žena. Najveći pad je kod američkih muškaraca čiji je očekivani životni vek kraći za 2,2 godine u odnosu na 2019. godinu.

Sveukupno, muškarcima je koronavirus oduzeo, u proseku, više od godinu dana života u 15 zemalja, a ženama u 11 zemalja.

U SAD rast smrtnosti uglavnom je zabeležen među radno sposobnim stanovništvom i ljudima do 60 godina, dok je u Evropi smrtnost među licima starijim od 60 godina značajnije doprinela povećanju mortaliteta.