CT kolonografija – kako izgleda i čemu služi pregled?

Foto: Pixabay/Skeeze

Glavna prednost u odnosu na uobičajene radiološke nalaze je u tome što CT kolonografija pruža mnogo detaljnije informacije, posebno mekih tkiva i krvnih sudova.

Dobija se prikaz poprečnog, trodimenzionalnog preseka debelog creva, koji se vidi na ekranu, može da se odštampa ili prebaci na CD, piše Stetoskop.info.

Koriste se niske doze zračenja, a pokazuje unutrašnjost debelog creva koja se još može jedino videti endoskopskim pregledom.

Original Article