Da li će prodaja cigareta postati prošlost za 10 godina?

pixabay.com

Javnost očekuje da se primeni bolji pristup u smanjenju štete i borbi protiv pušenja cigareta, rezultati su objavljenog istraživanja kompanije Povaddo.

Navedeno je da čak 71 odsto ispitanika veruje da bi ohrabrivanje odraslih pušača, koji bi u drugačijim okolnostima nastavili da puše cigarete, da pređu na alternative bez duvanskog dima, moglo da doprinese naporima u smanjenju štete.

Oko 67 odsto ispitanika tvrdi da bi, ukoliko je u njihovoj zemlji moguće završiti sa prodajom cigareta za 10 do 15 godina (kroz smanjenje stope pušača i to tako što će preći na bolje, naučno zasnovane alternative) lokalne vlasti trebalo da posvete svoje vreme i resurse za postizanje ovog cilja.

Rezultati istraživanja, koje je sprovedeno na inicijativu kompanije Filip Moris među 22.507 ispitanika u 20 zemalja, pokazuju stavove u vezi sa ulogom proizvoda bez duvanskog dima u unapređenju javnog zdravlja.

– Proizvodi bez duvanskog dima mogu da igraju važnu ulogu u smanjenju stope pušenja. Sa odgovarajućim regulatornim podstrekom, podrškom civilnog društva i potpunim oslanjanjem na nauku, verujem da je moguće odgovoriti na poziv javnosti i da prodaja cigareta bude stvar prošlosti u mnogim zemljama za deceniju, do deceniju i po – izjavio je generalni direktor operacija u Filip Morisu Jacek Olcak.

Istraživanje je pokazalo da je 73 odsto ispitanika saglasno da bi u regulatornim okvirima trebalo razmotriti na koji način bi alternativni proizvodi bez duvanskog dima mogli da doprinesu u oslobađanju njihove države od duvanskog dima.

Istovremeno, 77 procenata njih veruje da bi odrasli pušači trebalo da imaju pristup jasnim informacijama o proizvodima bez duvanskog dima, koji su naučno zasnovani i predstavljaju bolji izbor u odnosu na pušenje cigareta.

Države imaju odgovornost da prihvate najnovija naučna i tehnološka dostignuća, smatra 88 odsto ispitanika, dok 81 odsto misli da je takođe bitno da kompanije prihvate naučni i tehnološki razvoj, pri čemu je 66 odsto reklo da je ostvaren napretak u ovoj oblasti.

Kako je saopšteno, 76 odsto ispitanika se izjasnilo da bi razmotrili prelazak na neku alternativu bez duvanskog dima kad bi im bilo jasno u čemu se ti proizvodi razlikuju od cigareta i kakvi naučni dokazi stoje iza toga.