Da li gazirana pića štete kostima?

Žene koje puno piju gazirana pića rizikuju da kada postanu starije imaju krt i lomljive kosti prema jednoj novijoj studiji. Dok su eksperti sumljali u vezu između gaziranih besalkoholnih pića i smanjene gustine kostiju, istraživači sa Tufts univerziteta veruju da je možda tome uzrok fosforna kiselina koja se nalazi u kola pićima.

U studiji kojom je poređena mineralna gustina kostiju 2500 odraslih muškaraca i žena sa izveštajima o navikama pijenja gaziranih bezalkoholnih pića, nađeno je da su žene koje su dnevno pile više od 3 x po čašu kole imale 2,3% do 5,1% manju mineralne gustinu kostiju od žena koje su pile manje od jedne čaše kole. Kod muškaraca nije utvrđen isti efekat.

Još nije objašnjeno kako fosforna kiselina negativno deluje na kosti. Neki veruju da povećana količina fosoforne kiseline vezuje kalcijum i sprečava ga da se apsorbuje, ili nepovoljno utiče na nivo paratiroidnog hormona koji utiče na gustinu kostiju.

Dugi smatrjaju da količina fosforne kiseline nije dovoljno viskoa da utiče na mineralnu gustoću kostiju. Smatraju da žene umesto mleka unose gazirana pića, pa tako smanjuju unos kalcijuma, čiji unos treba povećati tokom menopauze. Ipak vođa istraživanja kaže da nije pronašao da žene koje piju kola pića manje unose manje mleka od drugih. Zašto su onda muškarci imuni na ovakav uticaj kolapića? Moguće objašnjenje je da muškarci imaju drugačije navike u unošenju pića, često piju više piva koje možda ima zaštitni efekat na kosti.