Da li su Vrata Sunca prolaz u drugu dimenziju (video)

Tijavanaku se danas nalazi na oko 200 metara nadmorske visine, ali neka istraživanja navode da je nekada bio luka.

Monolit težak dvanaest tona otkrili su evropski istraživači sredinom 19. veka. Spomenik je nađen ispod slojeva finog peska, ležao je horizontalno, a u sredini je imao pukotinu (neki je smatraju posledicom potresa).

Ostaci drevnog grada Tijavanako

Vrata su uspravljena i postavljena na isto mesto na kom su nađena, ali nije sigurno da je to njihova originalna lokacija.

Teorije navode da su se izvorno nalazila na nekom drugom mestu, možda unutar hrama Puma punku. Vrata Sunca isklesana su iz andskog vulkanskog kamena, široka su četiri, a visoka tri metra.

I simboli koji su uklesani u kamen imaju mnoga tumačenja. Pretpostavlja se da je centralna figura upravo Viračoka, neki u njoj vide boga Sunca, a neki boga plača. Na glavi je kruna od 24 zraka sunca od kojih se sedam završava glavama jaguara, a 17 koncentričnim krugovima. Skulptura u rukama drži dva žezla na čijim krajevima su glave kondora.

Mnogi se dvoume i o starosti Vrata, za koje neki smatraju da bi mogla biti i 1.500 godina stara. U svakom slučaju, do danas nije otkrivena njihova namera, što dovodi do mnogih teorija, od onih da su povezana s astrologijom i astronomijom, do toga da su bila portal za ulazak u drugu dimenziju.