Dominacija žena u multitaskingu – stvarnost ili mit?

Foto: Pixabay/Rawpixel

No to nije tačno. Postoje osobe koje su dobre u multitaskingu i one koje su loše – nezavisno od pola.

Žene su dugo bile okupirane kućnim poslovima i više ili manje odgajanjem bezbrojne dece. Preduslov za tako nešto bila je sposobnost za multitasking – istovremeno obavljanje više zadataka.

To se tačno podudara s mojim iskustvom: jednom rukom mešam hranu koja se kuva u loncu, drugom pišem i-mejl, dok istovremeno pokušavam da spreči dete da nehotice ne strada.

Dugo sam bila vatreni zagovornik mita o ženskim multitasking genijalcima. Ali studija istraživača sa Visoke tehničke škole Rajne-Vestfalije iz Ahena (RWTH) nije prva koja ukazuje da toj široko raširenoj legendi nedostaje uporište. U okviru istraživanja 48 muškaraca i 48 žena morali su da rešavaju relativno jednostavne, ali ipak različite zadatke, koji su im pritom zadavani za relativno kratko vreme ili čak istovremeno.

Bez razlika u mentalnim sposobnostima

Neki to mogu da urade bolje, neki lošije. To nema veze sa polom. Odnosno, naučnici nisu mogli da utvrde razliku među polovima.

Foto: Pixabay/Alexas_Fotos

„Studija je bila veoma heterogena“, objašnjava Patricija Hirš, koja je, zajedno sa kolegama Iring Koh i Julijom Karbah, radila na toj studiji u okviru ahenske Katedre za kognitivnu i eksperimentalnu psihologiju. „Postoje istraživanja koja su pokazala da su u multitanskingu bolje žene. Postoje i ona gde su bolji bili muškarci. A ima i onih gde nije bilo nikakve razlike“, kaže Hiršova.

Luc Jenke je neurobiolog na Univerzitetu u Cirihu i 25 godina se bavi sledećom temom: koje psihološke i neurološke razlike zaista postoje između polova?

„Ne postoje naučni dokazi da se muškarci i žene drastično razlikuju u svojim mentalnim sposobnostima“, glasi njegov zaključak. Da li su žene bolje u multitaskingu? Glupost, odgovara Jenke.

Svi smo loši u multitaskingu…

„Danas postoji čitav niz meta-analiza čiji zaključak je jasan: ne postoji razlika u polovima“, kaže naučnik iz Ciriha. Ljudi generalno nisu dobri u obavljanju više zadataka u isto vreme. Iz dva razloga: „Prvo, ljudski mozak raspolaže samo ograničenim kognitivnim resursima. I drugo, osnovni princip našeg razmišljanja i delovanja jeste fokusiranje na bitne aspekte“, objašnjava Jenke.

To znači da naš mozak stalno, kao lud, filtrira informacije. „Svake sekunde do našeg mozga dolaze podaci u obimu od 11 miliona bita, a svesno možemo da percipiramo samo 11 do 60 bita“, kaže neurobiolog. Multitaskig, dodaje, funkcioniše u suprotnosti sa onim kako je naš mozak programiran.

Istovremeno može da se radi više stvari samo ako se te one obavljaju automatski, kaže Jenke i navodi primer vožnje automobilom. Iskusni vozač istovremeno menja brzine, dodaje gas i drži pravac, a početnik je mokar od znoja nakon prvih sat vremena vožnje. Pri tom se pojedinačni zadaci ne obavljaju potpuno sinhronizovano, već se drže u redu za čekanje i obrađuju se uzastopno.

…ali mogli bi da postanemo bolji

Osobe koje su dobre u multitaskingu su dakle one koje su svoje zadatke veoma dobro savladale ili poseduju visok stepen samodiscipline i koncentracije. „Za to je potreban funkcionalni prednji korteks. A on mora da bude dobro utreniran“, kaže Jenke.

Uspešno obavljanje više zadataka u isto vreme podrazumeva sposobnost distanciranja od spoljnih nadražaja i sposobnost da se čovek veoma dobro koncentriše. Na kraju krajeva, teže je rešiti dva zadatka simultano, nego samo jedan.

A to što sam mogla da kuvam, komuniciram i istovremeno zabavlja dete bilo je individualno dostignuće – i rezultat dobro utreniranog prednjeg korteksa: Eto dakle dobre vesti: uz malo treninga svako može da postane bolji u multitaskingu, svejedeno kojeg je pola. A evo i loše: sa omiljenom predrasudom da su žene bolje u multitaskingu, muškarci su upravo izgubili pravo na omiljeni izgovor.

Original Article