Dr Gordana Popović: Homeopatija – dokazano najbolja za jačanje imuniteta

 

U svetu danas, homeopatija je veoma popularna. Smatra se i medicinom “povlašćenih”,s obzirom da u dijagnostici i lečenju zahteva izrazitu veštinu doktora i veliku posvećenost jednom pacijentu. Dijagnostika se sprovodi prikupljanjem anamnestičkih podataka i pažljivim slušanjem pacijenta. Dr Gordana Popović kaže da se u utvrđivanju uzroka tegoba, lekar se vodi simptomima koje pacijent navodi. Dok priča o svojim tegobama, pacijent “govori dijagnozu” odnosno uzrok bolesti.

 

U lečenju se koristi lek uzet iz prirode, koji izaziva iste simptome kao i sama bolest! Zapravo aplikacijom leka, organizmu se prenosi informacija te materije iz prirode, čija je frekvencija slična simptomima bolesti. Ako pacijent ima kijavicu ili povišenu temperaturu preporučiće mu se lek iz prirode koji izaziva upravo takve simptome. Što u kratkom roku otklanja uzrok nastanka bolesti. Povišena temperatura i kijanje, recimo,brzo nestaju.

 

Kaže da se lečenje se zasniva na dugogodišnjim, proverenim načelima:

NEŠKODLJIVOSTI: jer za razliku od alopatske medicine gde aplikacija leka može dovesti do neželjenih posledica, homeopatski lekovi ne štete organizmu.

HOLISTIČKOM lečenju-usmerenom na jačanju, ukupnog fizičkog, mentalnog i emotivnog sistema i ponovnom uspostavljanju ravnoteže organizama.

INDIVIDUALNOM -pristupu dijagnostici i lečenju, jer se uzroci tegoba pacijenata mogu manifestovati različito. I kod istim simptoma,svaki organizam u pogledu lečenja reaguje različito.

Za razliku od alopatske, konvencionalne medicine, koja je fokusirana na otklanjanje simptoma, u homeopatiji se oni smatraju“putokazom” u lečenju. Cilj lečenja u homeopatiji nije otklanjanje simptoma,s obzirom da se smatraju samo posledicom poremećaja u organizmu. Cilj je otklanjanje UZROKA tog stanja. Zato je zadatak homeopatije -izlečiti čoveka a ne njegovu dijagnozu.

Oko 40 % pacijenata su deca! Uglavnom dolaze po preporuci pedijatra.

U pogledu izbora prirodnog leka koji se preporučuje pacijentu, primarno načelo glasi:slično se sličnim leči! To je prirodni pristup lečenju, u kome u nastanka do danas, nema suštinskih novina.

U alopatskoj medicini se dugo ignorisalo postojanje uzročno posledičnih reakcija i činjenice da je fiziologija organizma celina. Na ovo ukazuje recimo podatak, da lekari u Srbiji do pre deset godina, uz antibiotik nisu propisivali probiotik! Danas je to obaveza.

–U toj medicini sve je potvrdjeno, dokazano i provereno pre tri stotine godina na tlu Evrope. Početkom 20. veka proširila se u SAD, u bila je najzastupljeniji način lečenja u američkim bolnicama. Nakon pojave antibiotika, posle I Svetskog rada i ekspanzije farmaceutske industrije, homeopatija se potiskuje u korist alopatije. Danas brojna istraživanja u svetu, ukazuju da u gotovo svim farmaceutskim sredstvima na tržištu, postoje i kontraindikacije u pogledu delovanja leka. U homeopatskoj medicini ne postoje nikakva neželjena dejstva,s obzirom da osnova delotvornosti homeopatskog leka nije materijalne prirode. Ne čini ga supstanca.

Dr Gordana Popović ukazuje, da se u homeopatiji efekat leka ostvaruje, prenetom informacijom, frekvencijom originalnog leka koji je uzet iz prirode. Materija uzeta iz prirode se se u toj meri razređuje da potpuno izgubi svoje inicijalno (štetno) svojstvo. Zato, tako napravljen lek ne može da šteti. Ali i pored činjenice da je ta materija iz prirode, višestruko razred jena, ona je zadržala svoje originalno energetsko svojstvo, originalnu frekvenciju. Prenošenjem upravo te frekvencije u homeopatski lek koji se izraduje, i potom daje pacijentu, postiže se efekat lečenja.

Homeopatski lekovi imaju najdužu tradiciju ručne izrade: razredjivanjem materije uzete iz prirode, čime se eliminiše koncentracija supstance. I “mućkanjem” kojim se intenzivira energetsko svojstvo leka. Ovi lekovi se danas proizvode i na bazi kvantne medicine, prenošenjem frekvencije sa osnovne, originalne materije. Bilo da su to supstance biljnog, životinjskog ili mineralnog porekla.
Homeopatska medicina LIFE Beograd
Homeopatska medicina LIFE Beograd

Homeopatija počiva na utemeljenim saznanjima savremene fizike, da svaka ćelija u organizmu i svaka materija u prirodi vibrira, poseduje vlastitu frekvenciju, energetsku informaciju. Na osnovu tog znanja, u kvantnoj medicine su razvijeni biorezonantni uređaji i programi, kojima se nepravilnosti u radu organa ili ćelija utvrđuje merenjem odstupanja od zadatih frekvencija.

Homeopatija je priznata kao ravnopravna grana medicine u Srbiji, i svim zemljama EU. Osim pacijenata iz Beograda i unutrašnjosti Srbije, klinici se obraćaju i gradjani Srbije koji žive u inostranstvu, kao i strani državljani koji borave u Srbiji.

Shodno dostupnim istraživanjima u svetu o kontraindikovanim svojstvima mnogih lekova, povećava se broj pacijenata koji se obraćaju ordinaciji. Medju njima 40% čine deca, koju roditelji dovode od najranijeg uzrasta, zahvaljujući sopstvenim saznanjima o prednosti homeopatije. Ali i po preporuci pedijatara, koji na osnovu svog iskustava, neposednim praćenjem deteta,u pogledu lečenja često daju prednost prirodnoj medicini.

U Rusiji, gotovo da ne postoji apoteka, gde se ne mogu nabaviti homeopatski lekovi. Na Zapadu danas postoji trend homeopatskog lečenja. Decenijama već, izbor je lečenja najbogatijih ljudi na svetu.
LIFE klinika kvantna medicina

Za lečenje homeopatijom, Dr Gordana Popović se opredelila još tokom studija Medicinskog fakulteta, koji je diplomirala u Beogradu 2006. godine. U Novom Sadu je završila London International college of Homeopati, nakon čega je radila u farmaceutskoj kompaniji na promociji prvih homeopatskih lekova, koji su počeli da se uvoze u Srbiju.

 

U ordinaciji Life se takodje primenjuje kvantna dijagnostika i biorezonantna terapija. Savremenim uredjajem nemačkog proizvodjača “ Life Sistem”.

 

(Visited 21 times, 1 visits today)