Džinovske rupe su se otvorile – tlo se krenulo urušavati, ali tek najgore slijedi

NA BUŠOTINAMA ZA EKSPLOATISANJE NAFTE I PRIRODNOG PLINA SU NASTALE OVE RUPE. BUŠOTINE KOJE PRAVE VELIKE NAFTE ŠIROM TEKSASA, A SADA SE RAZORNI ZEMLJOTRESI ZBOG NJIH DEŠAVAJU.

Oko 298 hiljada ovakvih naftnih bušotina ima u Teksasu, najviše se nalazi na Permskom bazenu. Velika opasnost za sve stanovnike Teksasa, kao i za puteve, brane, pruge, nasipe, naftovode i gasovode, moguće je da će doći i do zagađenja podzemnih voda, kazao je priznati profesor Zong Lu.

Profesori Džin i Zong Lu su se posvetili istraživanju veza između ovih dešavanja, odnosno da li su uzrok ljudske aktivnosti ili nečega drugog.

Dva naučnika su svoje istraživanje objavili, pa su nam pokazali da se zemlja pomjera mnogo više nego prije, zaključili su sa slikama satelita da su se zbog bušenja rupa dogodile nestabilnosti na ovom području, odnosno zato što se crpi fosilnog gorivo koje se nalazi tu.

Poznato je svima kako su te tehnike sa kojima se nafta crpi, kao i gasovi iz zemlje, odnosno da se radi uz pomoć hidrauličnog frakturisanja. Mješavina hemikalija sa vodom se ubaci u te bušotino sa velikim pritiskom, pa se fosilna goriva na taj način vade.

Pritisak na stijenu povećava da ubrizgana smjesa, odnosno dolazi do pucanja iste, oslobađa se gas, a kasnije to dovodi do pomjeranja zla, tako je došlo i do razornih zemljotresa, kao i propadanja puteve, pa su se stvarale nove rupe.

Pritisak u stijenama povećava i to kada se ubrizgaju otpadne vode i ugljen dioksi, to je uzrok zašto se podiže zemlje, odnosno što dolazi do pucanja.

Original Article